Lyse er med

Lyse er et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. Nå er de også medlem i Sponsor- og Eventforeningen.

- Vår virksomhet omfatter både produksjon og salg av energi- og telekom-produkter, samt at vi bygger og driver tre infrastrukturer som er viktige for et moderne samfunn: strømnett, fibernett og gassnett, sier Marianne Langeland, Eventansvarlig i Lyse AS.

De ønsker nå å være medlem av Sponsor- og Eventforeningen.

Marianne Langeland, Eventansvarlig i Lyse AS

- Vi ønsker å være en del av nettverket som jobber for å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde, og mener at Sponsor- og eventforeningen kan være en god arena både for erfaringsutveksling og kompetanseheving, fortsetter Langeland.

Lyse har som mål å bidra til livskvalitet og konkurransekraft i samfunnet. Og Langeland forklarer at verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging.

- Vi har en visjon om å være mer enn et selskap, for våre kunder, for våre eiere og for ansatte i Lyse.

Les mer om vårt nyeste medlem her

 

 

Tekst: Julie Skrøder

3. jan 2019