Luksusproblem for juryen

- Det er spesielt gledelig at antall søknader til kategorien samfunnsengasjement har økt med over 80% fra i fjor, sier juryleder i Sponsor- og Eventprisen Rune Bjerke.

Om kategorien Samfunnsengasjement – sakset fra statuttene: …det er en forutsetning at engasjementet/sponsorsamarbeidet har bidratt positivt til samfunnet og at dette kan dokumenteres.

- Det er ingen tvil om at det er økende bevissthet i næringslivet, og befolkningen for øvrig, om både de globale utfordringene, FN’s bærekraftsmål og bransjens muligheter til å bidra gjennom sponsorater og aktiveringen av disse, forteller Bjerke.

En annen kategori som utmerker seg er den som med relativt små midler skal gi stor uttelling, kategorien Året Perle. Statuttene sier at:… med et begrenset beløp, har oppnådd betydelige resultater.

- I denne kategorien er det en søknadsøkning på over 60% fra i fjor. Prisen skal vise at der er mulig å skape formålstjenelige verdier med begrensede midler, sier Bjerke.

Rune Bjerke har sittet i juryen til Sponsor- og Eventprisen i tre år, hvorav to år om juryleder.

- Vi ser en positiv utvikling på flere områder. Det er ikke bare antallet søknader totalt sett som har økt, men også kvaliteten på søknadene er betydelig forbedret. Likevel, viktigst av alt, nivået på selve eventene og de ulike uttakene av sponsorater synes jeg er «all time high», forteller Bjerke.

Juryen var samlet på onsdag for å gå gjennom de 133 søknadene.

- Årets nivå gjenspeiler imidlertid et luksusprobem som jurymedlemmene bare gleder seg over fordi bidragene er veldig inspirerende, sier de selv. Denne utviklingen er lovende for bransjen, avrunder Bjerke.


Arild Blomkvist (skribent), Rune Bjerke, Fredrik Kolverud, Bente E. Widding

Juryen til Sponsor- og Eventprisen består av, i tillegg til juryleder og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania Rune Bjerke: Sponsoransvarlig i Lyse Cathrine Suttie, Senior Marketing Partner i Nordea Hege Fløymo Gefle, Assisterende  Markedssjef i Norges Idrettsforbund Bente E. Widding, daglig leder Ole Petter Søllesvik i Kulturkompaniet, byråleder i Maverix Linda Nordheim, partner i Fieldwork Fredrik Kolverud og Kirsti Bjerva, som i tillegg til å være styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen, er salgs- og markedssjef ved Rogaland Teater.


Ole Petter Søllesvik, Cathrine Suttie, Kirsti Bjerva


Bente E. Widding, Hege Fløymo Gefle, Linda Nordheim

Hvem som blir nominert i de ulike kategoriene blir offentligjort rett over nyttår. Vinnerne avsløres på arrangementet Sponsor- og Eventprisen 6. februar.

 

 

 

 

Tekst: Hege Mauroy

14. desember 2018