Kultur som idretten

- Når kulturaktører spør meg hvordan vi klarer å hente flere millioner i sponsorater pleier jeg å svare at vi tenker som idretten, sier Kai Gustavsen festivalsjef Kongsbergjazz.

Festivalsjefen fortsetter:

- Jeg opplever idretten som mer vital i sitt samspill med næringslivet. De byr på seg selv, ved for eksempel å tilby gjenytelser som treningsopplegg og kompetanseutvikling for de ansatte i sponsorselskapene. Derfor leter Kongsberg Jazzfestival etter hvordan vi kan utnytte vår kompetanse overfor næringslivet.

Denne artikkelen er en oppfølger til spendingtallene fra Sponsor Insight, som viser at det norske sponsormarkedet økte med 4% i 2017, der kategoriene kultur og festival økte med henholdsvis 3% og 2,8%.  Vi spurte festivalsjefen følgende:

Hva tror du kan være virkemidler og/eller tiltak for at kulturen kan få en større andel av sponsormarkedet? Og hva kan kulturen gjøre selv?

- Næringslivet har hovedsakelig tre grunner til å inngå sponsoravtaler. De ønsker å skape god og ny relasjon til andre, de ønsker å gi ansatte motivasjon og de ønsker at sponsoratet skal gi god assosiasjon til produktet eller bedriften, forteller Gustavsen.

- Jeg tror derfor vi som kulturaktører må starte med å erkjenne at det ikke er nok å tilby logoprofilering på plakater. Først da kan vi bestrebe oss på å bli en attraktiv partner.

Jazzfestivalen har ulike tilnærminger til gjenytelser:

- Utgivelsen av et eget jazzmagasin distribuert i Aftenposten og de største avisene på Østlandet, signaliserer overfor næringslivet at vi ønsker å danse på deres arena. Her tilbyr vi både Content Marketing og redaksjonelle saker av toppjournalister. Næringslivskonferansen Bebop & Business er en annen side.

Han fortsetter:

- Det er tilgjengeligheten til, kvaliteten på og relevansen av motytelsen som bestemmer verdien på sponsoratet. Motytelsene bidrar til økt verdiskaping og inntjening enten direkte, gjennom for eksempel salg av flere biler på en festival, eller indirekte via økt motivasjon blant de ansatte, bedret omdømme, et tydeligere brand med mer.

Kongsberg Jazzfestival jobber tett med bedriftene slik at de kan hjelpe hverandre å aktivere sponsoratene.

- Å aktivere sponsoratet innebærer at man ikke bare sponser, men også forteller omverdenen at man gjør det. Det beste som kan skje er at det oppstår kreative prosesser og nye løsninger når man jobber sammen om dette. Det kan hjelpe begge parter til å forstå både markedet og hverandre, sier Gustavsen.

Han legger til:

- Selv om vi byr opp næringslivet til dans, så skal vi være tydelig på hvem vi er. Og næringslivet gjør oss bedre.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

25. mai 2018