Innspill til statsbudsjettet

Her er våre kommentarer til statsbudsjettet og en kortversjon av våre krav

Dette er spilt inn til Storting og regjering som de overordnet viktigste punktene for vår bransje. 

De viktigste elementene for at arrangement, messe- og eventbransjen skal kunne gjenoppta sin aktivitet når smittesituasjonen tillater det

 

For at Kompensasjonsordningen skal fungere og vi skal kunne ta folk tilbake i arbeid, må lønn dekkes som fast kostnad eller lønnstøtteordningen økes betraktelig, justeringsfaktoren må fjernes og flere faste kostnader må dekkes. 

  • Kompensasjonsordningen for reiselivet må forbedres betydelig og dekke langt flere kostnader.

Etter seks måneder der muligheten til lønnsom drift har vært kraftig begrenset, er mulighetene til ytterligere å redusere kostnader ikke forenlig med fortsatt drift. Derfor må justeringsfaktoren droppes.

Løpende kostnader knyttet til drift og vedlikehold av driftsmidler inkluderes i kompensasjonsordningen.

For å likebehandle eie og leie av eiendom og driftsmidler, bør også avskrivninger inkluderes i kompensasjonsordningen.

Faste konsulenthonorarer/konsulentavtaler må dekkes (f.eks. nøkkelpersoner som fakturerer fra egne selskaper etc.)

Beregningen på kompensasjon må baseres på et snitt av fjorårets omsetning

Det avgjørende er at uunngåelige lønnskostnader kompenseres i ordningen om lønnsstøtteordningen ikke økes fra 15000 pr ansatt til 45 000  (eks sosiale kostnader) pr ansatt. Dette er den viktigste uungåelige kostnaden som må dekkes for å ivareta nødvendig drift og kunne ta tilbake de ansatte, hindre kompetanseflukt og for å drive omstilling og stimulering.

De bedriftene som ikke faller innunder NACEkoder som får kompensajson, men som har 50% av sin bedrifts omsetning innenfor messe, konferanse, arrangement eller event, må ha mulighet til å søke på en tilleggskompensasjons.

 

  •  Langsiktighet i alle ordninger

Kompensasjonsløsningene må være gjeldende fra 5.mars 2020 og frem til 3 måneder etter at samfunnet er å betrakte som gjenåpnet slik at kunder tør å bestille og deltagere tør å melde seg på ovenfor nevnte arrangementer.

 

Det er oversendt en uttømmende liste over kostnader som må dekkes av ordningen til departementet.