Innlegg: «Månen. Ville du savnet den?»

Slik det er nå, vil en tredjedel av norsk eventbransje gå konkurs innen årsskiftet, en stor andel av bedriftene allerede dette kvartalet.

 

Innlegget er skrevet av Øystein Tynning og Jahn Erling M. Øverli i JCP Event og ble først publisert i Dagens Næringsliv.

 

 

Iden andre filmen om Austin Powers foreslår den gærne amerikanske presidenten – som i dag ikke virker fullt så gæren – å sprenge månen for å fjerne en trussel som befinner seg der. Til sjokkerte rådgivere fortsetter han: «would you miss it?».

Med smittetiltak og støtteordninger bestemmer regjeringen over økonomien til de berørte bransjene. Hvem skal få særegen støtte? Hvem får starte opp igjen?

I ingen av disse tilfellene har svaret vært eventbransjen.

Samtidig gjennomfører vi en spennende omstilling. Vi river vegger for å bygge tv- og podkaststudioer, lager nytt, tilpasset innhold og lærer masse om gode, hybride løsninger. På denne fronten har vi fokus, men ser med bekymring at det glipper på en annen.

Kommunikasjonsleder i JCP, Jahn Erling M. Øverli (Foto: JCP)

Vi er ikke like viktige som månen, men nå står eventbransjens betydning i fare for å bli glemt og vår eksistens tatt for gitt. Med uopprettelige konsekvenser. Så for å unngå å bli et offer for unaturlig seleksjon, må vi si: derfor finnes event.

Event øker. Bransjen blomstrer og har de siste tiårene sett en heftig utvikling. Entreprenørene har fått støtte av stadig flinkere prosjektledere, rådgivere, kreatører og produksjonsfolk. Så gode er vi blitt, at norske byråer regelmessig henter hjem en VM-tittel eller to.

Selskapene er stort sett eid av de ansatte, så det er ingen som «får» jobben. De fortjener den daglig. Til sammen er det 5000 jobber, som årlig omsetter for fire milliarder kroner – og 2020 skulle bli det beste året noensinne.

Event er navet. Intimkonserter og utenlandske turister får for mye kred. Event er hovedinntektskilden til mange kulturarbeidere. Halve omsetningen til hotellene og mesteparten av inntjeningen kommer fra eventbyråenes arrangementer.

Styreformann i JCP, Øystein Tynning (Foto: JCP)

I de ni månedene av året uten turister og festivaler er det vi som reiser landet rundt med lokale busselskaper til lokale hoteller, attraksjoner og restauranter. Totalt koordineres 30.000 mennesker via oss.

Skal du involvere og engasjere bredt i en organisasjon eller mot forbruker, så vil enhver ekspert anbefale event som kanal. Det kan både være en digital opplevelse så vel som fysisk, en glitrende ledertale eller fantastisk lansering, noe annet samlende, gøy eller lærerikt.

Vi tror, som våre kunder, at budskapet enklere forstås og gjør dypere inntrykk dersom det oppleves. Internt bygger vi kultur, kompetanse og tro på selskapets lederskap, strategi og produkt. Eksternt skaper vi møteplasser og relasjoner mellom merkevarer og mennesker. Event eksisterer ikke fordi Norge har god økonomi, men fordi event fungerer.

Slik det er nå, får restauranter, utesteder, kjøpesentre og hoteller holde åpent, men ikke profesjonelle arrangører.

Slik det er nå, gis støtte til kulturnæringen for tomme seter og avlyste arrangementer, men ikke til event, som rammes av det samme.

Slik det er nå, vil en tredjedel av norsk eventbransje gå konkurs innen årsskiftet, en stor andel allerede dette kvartalet.

Vi skal fortsette å skape store opplevelser under dagens vilkår og danne grunnlaget for en ny og forbedret eventbransje i morgen. Så håper vi regjeringen ser at vi må få støtte inntil vi igjen får lov til å jobbe.

For selvmedlidenhet passer ikke oss, men i likhet med månen er vi heller ikke til pynt. Vi utfyller vår egen, viktige funksjon i det norske næringslivet.

Og ja, vi ville vært savnet.

 

Toppbilde: JCP

02. sept 2020