Hvordan søke omstillingsordningen?

Innovasjon Norge inviterer til webinar 8. desember 2020

Innovasjon Norge inviterer til webinar 8. desember 2020, om nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen.

Dato: 8. desember 2020
Kl. 13.00 - 14.00

Lenke til webinar

Ingen forhåndspåmelding. Gratis og åpent for alle.

 


Hvem kan søke?

Små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

Reiselivsnæringen omfatter i denne sammenhengen sektorene og følgende næringskoder:

 • Overnatting (NACE 55)
 • Attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)
 • Formidling (NACE 79)
 • Transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22)
 • Servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Utleie – og leasingvirksomhet (NACE 77) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet
 • Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3)
 • Impresariovirksomhet (NACE 74.903)

Merk at næringskode skal være relatert til foretaket.


Krav til søker

Det kan gis tilskudd til omstillingsprosjekter når følgende vilkår er oppfylt:

 • Foretaket må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være registrert i Enhetsregisteret
 • Foretaket må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene oktober og november 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.
 • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og kan dokumentere et omsetningsfall på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall oktober og november gis mulighet til å søke. Omsetningsfallet for disse måles mot gjennomsnittlig omsetningen i januar og februar 2020.

Les mer her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-av-reiselivsnaringen/