Hva rører seg i kommunikasjonsbransjen i Norden?

En ny rapport gir svaret– Det å bygge tillit vil være en helt sentral utfordring.

I år er første gang #NORA, sammen med, blant annet, European Communication Monitor, har laget en helt egen rapport for den nordiske kommunikasjonsbransjen. Rapporten undersøker personer som jobber i kommunikasjonsavdelinger og byråer for å identifisere fremtidige trender og utfordringer for bransjen i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Tirsdag ble de rykende ferske funnene lagt frem.

- Rapporten gir et oversiktsbilde av bransjen i Norge, Sverige, Danmark og Finland i dag. Funnene gir oss en forståelse for videre utvikling og eventuelle utfordringer i bransjen, sier Alexander Buhmann, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI, i en pressemelding onsdag.
Han leder Nordic Alliance for Communication & Management (#NORA) 

Alexander Buhmann, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI

Viktigste funn

Studien som rapporten baserer seg på undersøker en rekke sentrale tema i bransjen, deriblant trender innen digitalisering, endringer av kommunikasjonsrollen, økt bruk av digitale møter, samt lønnsvekst. Noen av de viktigste funnene er knyttet til digitalisering og forretningsstrategi.

I pressemeldingen trekkes det frem at rapporten fremhever at tillit er forventet å prege bransjen fremover. Nærmere 40 prosent av de 457 respondentene forteller at det å bygge opp og vedlikeholde tillit vil være en helt sentral utfordring.

Et annet viktig hovedfunn er at de nordiske landene understreker utfordringen med å knytte kommunikasjon opp til forretningsstrategi i årene fremover.

En av de viktigste funnene i rapporten viser at nordiske kommunikasjonsarbeidere i mindre grad enn sine europeiske kolleger, opplever seg selv som kompetente i ledelse.

I tillegg, sammenliknet med Norden, viser rapporten at Europa synes digitalisering og etablering av digital infrastruktur vil spille en større rolle.

Sammenligner Norden med Europa

Ansgar Zerfass er forskningsansvarlig for European Communication Monitor og professor II ved BIs institutt for kommunikasjon og kultur. Han opplever at Europa ser på land i Norden som rollemodeller, spesielt når det gjelder internkommunikasjon.

- Kommunikatører i Norden har en sterk strategisk tilnærming til faget. Studien viser at Norden har et stort fokus på å knytte kommunikasjonsfaget opp til virksomhetsstrategien, samtidig som de rådgiver eller kurser interessenter og medarbeidere. Det holder ikke å utelukkende underholde interessenter og andre mottakere. Det handler mer om å støtte organisasjonens mål og verdier, lederne og andre avdelinger, sier Zerfass i meldingen.

 

Toppbilde: Henrik Montgomery/NTB

Kilde: kom24.no

 

9. august 2021