Hva ønsker medlemmene av Foreningen?

Resultatene fra våre medlemsundersøkelser er klare! Økt fleksibilitet, spisset relevant innhold og møteplasser er noe av det våre medlemmer ønsker seg.

I løpet av høsten har vi gjennomført medlemsundersøkelser. Den første undersøkelsen gikk ut til våre sponsorer og sponsorobjekter, og den siste som ble avsluttet denne uken gikk ut til event, messe og nærliggende bransjer. Svarene til medlemmene har gitt oss verdifull innsikt som kan brukes i videre arbeid. 

 

Bakgrunn for undersøkelsen

Sponsor- og Eventforeningen er en organisasjon for og av medlemmer. Det betyr at vi eksisterer for å gi våre medlemmer det de ønsker seg av innhold og tjenester. Etter en ekstraordinær situasjon siste 1,5 året har vi beveget oss nærmere en normal hverdag. Selv om hverdagen denne høsten har vært tilnærmet normal betyr ikke det at alt er som før. Flere organisasjoner og bedrifter ser et endret handlingsmønstre blant sine forbrukere og må derfor omstille seg. Disse endringene gjør at behovet for tjenester og innhold fra Foreningen kan ha endret seg. Det har derfor vært et fokus fra Foreningens side å få innsikt i hva våre medlemmer trenger, slik at også vi kan omstille oss til en ny hverdag.  

Hva ønsker våre medlemmer å få ut av Foreningen?

 Hos begge gruppene var det tydelig at faglig påfyll og møteplass var de to primærinsentivene for medlemskap i Foreningen. Hos event og messe så vi at ønsket om møteplass var noe viktigere enn det faglige påfyllet, mens hos Sponsorer og objekter var det faglige noe viktigere enn møteplassen. Det var enighet blant medlemmene i begge grupper at de ønsket å få innsikt inspirasjon gjennom det faglige innholdet. 

 

Svarene fra sponsor og objekter(høyre) skilte seg fra event, messe og annet(venstre) på spørsmål om hva man ønsket å få ut av Foreningen. 

 

Innspill til frokostmøter og fagforum

Når våre medlemmer vurderer hvorvidt de skal delta eller ikke våre arrangementer viser det seg ikke overraskende at relevans til egen bransje og at  hvorvidt innholdet er «up-to-date» er de to mest avgjørende faktorene. Våre medlemmer er delt i hvorvidt de ønsker fysiske event eller hybridarrangementer. Ønsket om digitale løsninger begrunnes av enkelte med at lang reisevei gjør det utfordrende å delta. For andre er det rett og slett fleksibiliteten en hybridløsning muliggjør som gjør at dette er ønsket. Det er likevel fortsatt en majoritet som primært ønsker å delta på fysiske arrangementer. Dette begrunnes med at muligheten til å diskutere fag med likesinnede og knytte nye kontakter ikke er den samme på digitale arrangementer. 

Vi ønsker å sende en takk til dere som har tatt dere tiden til å besvare undersøkelsen. Deres svar er til stor hjelp i arbeidet med å forbedre og utvikle Foreningen. 

Dersom du etter å ha lest denne artikkelen har innspill til innhold, caser eller lignende som du tenker er relevant for Foreningens medlemmer så send gjerne en e-post til Info@sponsevent.no