Husk å søke Sponsor- og Eventprisen!

Det skal deles ut totalt 16 priser under årest prisutdeling. Fristen for innsendelse av caser er 1. mai!

- Jeg håper det kommer inn så mange søknader at vi i juryen får en skikkelig slitsom jobb. Da blir jeg veldig glad, sier jurymedlem Hege Irene Asplund, sponsorrådgiver i Obos.

Hun oppfordrer de som sitter inne med noe til å søke før fristen 1. mai. 

- Det er lett å prioritere bort å skrive en søknad i en travel hverdag. Men nå du først setter deg  ned for å skrive, tar det ikke så lang tid.

-Jeg gleder meg til å se mange gode søknader og caser. Måtte de beste casene vinne! Lykke til!

- Foreningen syntes det er viktig at bransjen får innblikk i alt det bra som er gjort i 2020, til tross for utfordrende tider, sier Janette Haukland, Daglig Leder

Årets prisutdeling vil finnes sted digitalt den 16. juni, og det skal deles ut priser i følgende kategorier;

 • Årets omstilling
  Omstillingsprisen skal tildeles et selskap, organisasjon eller institusjon som har vist stor evne til omstilling for å styrke sin markedsposisjon. Prisvinner har skapt et nytt produkt eller konsept hvor omstillingen har vist innovasjon og fremsyn og har oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien og verdsetter egenskaper som nytenking av eksisterende ressurser, bærekraft, og evnen til å engasjere.
 • Hedersprisen
  Prisen skal gå til en navngitt person eller bedrift/institusjon/organisasjon som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme sponsing og/eller event som fagområde.
 • Årets bransjepris
  Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Denne klassen kan vinnes av samme søker som eventuelt også er nominert eller vinner av annen kategori. Det er ikke søknadsrett i denne kategorien, vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre kategoriene eller basert på juryenes egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. Bransjen, gjennom medlemmene i foreningen, stemmer frem vinneren blant de nominerte.

Sponsorpriser

 • Årets Sosiosponsor
  Årets sosiosponsor skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av en veldedig organisasjon har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.
 • Årtes Kultursponsor
  Prisen skal tildeles en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av et kulturobjekt har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.
 • Årets Idrettssponsor
  Prisen skal tildeles et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom sponsing av et idrettsobjekt har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi, aktivering og effektmåling.
 • Årets Sosioobjekt
  Prisen tildeles et sosioobjekt (en veldedig organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres behov eller å utvikle sponsorkonsepter tilpasset sponsor. Det vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.
 • Årets kulturobjekt 
  Prisen tildeles et kulturobjekt (individ, gruppe eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje, samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker eller å utvikle sponsorkonsepter tilpasset sponsor. Evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse vektlegges. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.
 • Årets sponsorat
  Årets sponsorat går til en sponsor og et objekt som har benyttet sponsoratet som en plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å skape noe nytt. Nyskapning kjennetegnes eksempelvis ved at man har nådd ut til et nytt marked, har brukt en ny metode, introduser en tjeneste eller løsning som samtidig har oppnådd ønsket effekt.
 • Årets Idrettsobjekt
  Prisen tildeles et idrettsobjekt (individ, lag eller organisasjon) som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres behov eller å utvikle sponsorkonsepter tilpasset sponsor. Evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse vektlegges. Små objekter har således like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.

Eventpriser

 • Årets B2C event
  Prisen Årets business 2 consumer event skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Årets business 2 consumer event deles ut til den bedrift som har benyttet opplevelsesbasert kommunikasjon direkte mot sluttbruker optimalt.
 • Årets B2B event
  Prisen Business to Business event skal gå til en organisasjon som gjennom strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon innen B2B markedet. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.
 • Årets Produktlansering
  Årets produktlansering innen event skal gå til en organisasjon som, gjennom strategisk bruk av event som markedskanal, har lansert et nytt produkt enten internt eller eksternt. Vinneren skal ha veldokumenterte resultater som underbygger at både produktet og lanseringen har vært suksessfulle. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.
 • Årets intern Event 
  Årets interne event skal gå til en organisasjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinner bidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien.
 • Årets Event
  Årets interne event skal gå til en organisasjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinner bidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien
 • Årets messestand
  Prisen Årets messestand skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt messestand som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt eller internt. Messestand skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Årets messestand deles ut til den bedriften som har klart å få frem gode budskap både design- og opplevelsesmessig mot sluttbruker.

Det er oppnevnt to juryer, en for sponsorpriser og en for eventpriser. 

Årets Eventjury er ledet av Tron Mathisen fra 6. sans og består øvrig av:

 • Ann Kristin Syversen, Tine
 • Kristian Hjelle, Need Music
 • Marius Widerøe, Konsertsystemer
 • Birgitte Nestande, Innovasjon Norge
 • Thomas Seeberg, KPMG

Årets sponsorjury er ledet av Vegard Arntsen fra sponsor insight og består øvrig av:

 • Håvard Bakken, ANFO
 • Ina Svarød, Ambera
 • Hege Asplund, OBOS
 • Lars Berg Giskeødegård, Momentium
 • Jon Thore Torstensen, Vålerenga Hockey
 • Stein Bugge, Sparebank1 Midt-Norge

De nominerte lanseres 15. mai. Du kan søke her innen 1. mai.