Hilsen fra Styreleder

Vi er en bransje som lever av opplevelser og av at folk kan møtes.

Disse opplevelsene og møtene beriker livet til folk – enten opplevelsen er et stort idrettsøyeblikk som publikum eller foran TV-skjermen, en konsert, en festival eller et stort firmaarrangement. Det gir hverdagen en større mening. Det gir noe å glede seg til og det gir gode minner å se tilbake på. Hverdagen uten dette blir for mange tung og grå.

Det er våre medlemmer som gir disse opplevelsene til folk. Medlemmene våre spenner nå ganske bredt – fra idrett, kultur, veldedige organisasjoner, sponsorer, messe, event og leverandører til disse. Vi er ikke til kun for oss selv. Vi er viktige for så å si alle innbyggere i Norge. Dette begynner flere og flere å skjønne.

I Bodø har nå en hel by – om ikke en hel landsdel – lært seg betydningen av leverandørene til de opplevelsene de setter så høyt. En av landets ledende leverandører av scenetekniske løsninger, Lydteamet, har sin base der. Med de nye restriksjonene annonserte de nedleggelse av firmaet. 2 år med usikkerhet ble for mye. Kompetanseflukten ble for stor. Kulturaktører sto fram med frustrasjon og forklarte betydningen av hva de nå mister. Det har ført til mobilisering i helt andre deler av næringslivet og blant kulturen selv. I går ble det kjent at firmaet reddes gjennom flere som går inn med kapital. Man ville rett og slett ellers risikert dårligere kultur- og arrangementsopplevelser.

For 2 år siden skjønte nok de aller færreste i Bodø betydningen av et slik firma for de opplevelsene de har hatt. Det gjelder nok mange av oss andre også. Vi har lært mye om hvordan ting egentlig fungerer gjennom denne pandemien. Håpet hadde vært at også myndighetene hadde skjønt dette enda litt tidligere og enda litt bedre.

I forrige uke skulle vi hatt frokostmøte med tema «Gjenåpning». Det ble et digitalt møte med temaet «Opprop til aksjon» og diskusjon om blant annet støtteordningene som nå må til og justeres på. Deltakere i debatten var blant flere også næringslivsorganisasjoner som foreningen nå samarbeider tett med.

Jeg var med på å starte foreningen for over 20 år siden. Underveis har jeg blant annet deltatt i en strategidiskusjon hvor utgangspunktet var «vil noen legge merke til om foreningen blir borte?». Den gang var ikke svaret opplagt. Nå er svaret klart og tydelig «ja, det vil merkes godt». Vår visjon er å være det viktigste fellesskapet for sponsing og event i Norge. Det innebærer mer enn inspirasjon og nettverk. Foreningen har gjennom pandemien blitt en viktig part i diskusjoner med myndighetene og anses nå som en naturlig aktør å ha rundt bordet.

På årets siste styremøte ble det først og fremst diskutert med utgangspunkt i at vi jo tross alt da var helt gjenåpnet. Planer for økt aktivitet i foreningen, Sponsor- og Eventprisen 2022 med mere var tema. Det ble naturligvis også snakket om mulige konsekvenser av en ny nedstenging. Spådommen fra eventsiden var dyster. Fulle ordrebøker ville bli tomme umiddelbart med den unngåelige konsekvens at flere ikke vil klare å komme seg helberget gjennom det – en gang til.

Så kom restriksjonene kun kort tid etter dette styremøtet. Lyset i tunnelen som forrige styreleder snakket om i sin julehilsen for ett år siden, og som vi jo var kommet til, ble til en ny tunnel. Håpet er at denne blir mye kortere enn den forrige og at den aktiviteten alle våre medlemmer fikk ha i noen måneder snart kan gjenopptas.

Historien fra Bodø viser at når man skjønner viktigheten av noe, så er det vilje til mobilisering. Vi som forening skal i alle fall gjøre det vi kan for å hjelpe våre medlemmer best mulig gjennom blant annet politisk påvirkning og samarbeid med andre organisasjoner for å sikre at myndighetene forstår våre medlemmers situasjon. Vi skal samtidig ikke glemme de medlemmene som ikke har de samme utfordringene, men som ønsker inspirasjon og nettverk. Det skal vi også levere på.

Så krysser vi fingrene og håper på en kortvarig periode med restriksjoner sånn at alle holder ut til vi igjen kan møtes. Vi har i alle fall sett det i høst, at vi raskt får opp aktiviteten igjen bare vi får lov. Det gir håp om et 2022 som blir bedre for de fleste av våre medlemmer enn hva de siste 2 årene har vært.

Riktig God Jul og Godt Nytt år!

 

Hilsen styreleder, Vegard Arntsen