Helsedirektoratet har bedt oss videreformidle følgende informasjon

Til alle medlemmer som skal tilrettelegge for hurtigtesting ifb. arrangementer i sommer:

 

"I forbindelse med hurtigtesting på arrangementer er det svært viktig å være oppmerksom på gode rutiner rundt registrering i løsningen og lagring til databasen i FHI. Det er svært viktig at både arrangør og testtilbydere sørger for at prøvesvaret registreres og sendes umiddelbart. Sertifikatet blir ikke tilgjengelig på Helsenorge før prøvesvaret er sendt inn. Les mer om testing til koronasertifikat.

For å sikre at det finnes en beredskap ved arrangementer hvis det oppstår problemer har vi lagt til et ansvarspunkt for alle arrangører: Arrangører må tilby utskriftsmuligheter av testresultatet i tilfelle det oppstår problemer og testresultatet ikke kan vises i koronasertifikatet på Helsenorge. Ved varige tekniske problemer skal testtilbydere kontaktes som i sin tur tar kontakt med NHN kundesenter, tlf 24 20 00 00.

Det er altså arrangørers ansvar å sikre at testtilbydere tilbyr utskrift av testresultat hvis det skulle oppstå behov for dette. Les mer om krav til gjennomføring av arrangementer.

For å unngå treghet i systemet anbefaler vi at alle testtilbydere bruker følgende URL: https://hurtigtest-02.sykehuspartner.no

 

Mvh

Prosjekt Koronasertifikat