Hedersprisen til OBOS

Sponsor- og Eventforeningens Hederspris 2019 ble i går tildelt OBOS.

- Dette er en bedrift som over tid har bidratt til utvikling av kultur-, idrett-, og sosiosponsing og til å fremme sponsing og event som kommunikasjonskanal, sier styreleder Gunnar G. Nybø i Sponsor- og Eventforeningen.

I 2017 gikk Hedersprisen til Vegard Arntsen i Sponsor Insight. Året før gikk prisen til Moods of Norway ved Simen Staalnacke og Peder Børresen. I 2015 mottok Birken og Birkebeinerarrangementene Hedersprisen. Nå er det OBOS som beæres med Hedersprisen – en pris som besluttes av styret i Sponsor- og Eventforeningen.

- OBOS har vært en sentral samfunnsbygger gjennom generasjoner. Den dag i dag fremstår de som nytenkende, innovative og de er heller ikke redde for å gå nye veier, sier Nybø.

Det har også denne gang vært flere sterke kandidater og virksomheter å velge imellom for styret i Sponsor- og Eventforeningen.

- Årets Hedersprisvinner har spilt på lag med både topp og bredde innen kultur og idrett, i tillegg til å støtte humanitært arbeid gjennom sine sponsorengasjementer, sier Nybø.

I styrets begrunnelse for utdelingen står det følgende:

  • «Årets Hederspris går til en aktør som i snart 90 år har vist omsorg for sine omgivelser. De har spilt på lag med både topp og bredde innen kultur og idrett, i tillegg til å støtte humanitært arbeid gjennom sine sponsorengasjementer.

    Vinneren har vært en sentral samfunnsbygger gjennom generasjoner og brenner for gode bo- og oppvekstmiljøer.De har klima og miljø som en av sine store hjertesaker og bidrar til en bærekraftig utvikling i nærmiljøene. For å formidle dette til omverdenen har de aktivt brukt sponsing og event som kommunikasjonskanal. De har i alle disse årene bidratt til å skape verdifulle lokalsamfunn med gode opplevelser og engasjement, både for sine samarbeidspartnere og for sine medlemmer.

    Vinneren fremstår som nytenkende, er innovativ og ikke redd for å gå nye veier. I sin omfattende portefølje er det rom for store og små objekter samt helt nye initiativer – bare hensikten og formålet er samfunnsnyttig og støtter deres motto om å bidra til «livet mellom husene».

    Sponsor- og Eventforeningens styre mener vinneren over tid har bidratt til utvikling av kultur-, idrett-, og sosiosponsing og til å fremme sponsing og event som kommunikasjonskanal på en positiv måte.Sponsor- og Eventforeningens Hederspris for 2019 går til OBOS.»

Hedersprisen ble tildelt OBOS på den årlige bransjedagen for spons- og event, kalt Sponsor- og Eventprisen, på Thon Hotel Storo.

Om Sponsor- og Eventforeningens Hederspris:
Styret i Sponsor- og Eventforeningen har mulighet til å dele ut en hederspris hvert år. Prisen skal gå til en navngitt person eller bedrift/institusjon/organisasjon som har gjort noe ekstraordinært bra over tid for å fremme sponsing og/eller event som fagområde.

OBOS vant også to kategorier i Sponsor- og Eventprisen samme kvelden. Les mer om det HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

Foto: Christoffer Krook

7. februar 2019