Godt valg!

Vårt nyeste medlem er MITT VALG. Deres slagord er at gode valg kan læres.

MITT VALG, er et undervisningsprogram i regi av Lions, for holdningsskapende arbeid i barnehager, skoler og idrettsmiljøer. 

- Et viktig prinsipp er at gode valg kan læres, og ved systematisk bruk av MITT VALG i barnehager, skoler og idrettslag bygger barn og unge sosial- og emosjonell kompetanse. De lærer seg å ta gode og selvstendige beslutninger som er gode for felleskapet, sier daglig leder Annica Lindén Øygard i Stiftelsen Det er Mitt Valg.

- Det er nemlig slik at fravær av vennskap og inkludering er den største risikofaktoren for blant annet mobbing, alkohol- og rusmisbruk, radikalisering og psykiske problemer. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.

10 sertifiserte instruktører gjennomfører kurs med personellet i barnehager, skoler og idrettslag rundt om i hele landet. I 2016 ble det gjennomført i underkant av 300 kurs. 

Forskning viser at programmet har effekt hvis det brukes kontinuerlig over tid. Forskingen viser også at barn som utvikler sosial- og emosjonell kompetanse, i snitt, øker sine karakterer

- Vi har nå valgt å melde oss inn i Sponsor- og Eventforeningen. Dette er et skritt på veien for at flere barn og unge skal utvikle sosial- og emosjonell kompetanse og styrke evnen til å ta gode valg, sier Øygard.

Og hun fortsetter:

- Vårt mål er å komme i kontakt med bedrifter som også vil at våre unge skal ta gode valg, avrunder Øygard.

Bli kjent med vårt nye medlem HER

 

Tekst: Hege Mauroy

19. desember 2017