Gjennåpningsplan trinn 1 starter 16. april

Fredag 16. april starter nasjonal gjenåpning første trinn. Dette vil derimot ikke gjelde der smittetrykket er høyest.

Her er Første trinn:

Disse reglene vil gjelde nasjonalt fra og med fredag 16. april:

 • Skjenking til kl. 22, med krav om matservering. Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltagere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Offentlige arrangementer kan samle inntil 100 personer innendørs når alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • På offentlige arrangementer innendørs uten faste sitteplasser er det mulig å samle maks 10 personer. Her gjøres det unntak for idretts- og fritidsarrangementer for personer under 20 år, der alle er fra samme kommune. På disse arrangementene er det mulig å samle 50 personer.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltagere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.
 • Fra i morgen, onsdag 14. april, vil den søknadsbaserte innreiseordningen utvides. Ordningen vil nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene. Dette gjelder uavhengig av bransje.

Følgende anbefalinger vil gjelde fra fredag 16. april:

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter
 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

 

Her Her finner du alle trinnene i regjeringens plan for gjenåpning

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/