Gir til idrett, kultur og sosio

Sparebanken Øst gir 16,8 millioner kroner til totalt 85 lag og foreninger på det sentrale Østlandet. Midlene kommer fra bankens overskudd gjennom støtteordningen Spire.

 Sparebanken Øst ønsker å bidra til at det blir bedre for barn og ungdom å vokse opp i regionen.

- Dette gjør vi gjennom Spire, der midlene i hovedsak er satt av til lag og foreninger innen idrett, kultur og frivillighet. Midlene benyttes til tiltak rettet mot barn og unge, talentutvikling, anlegg og utstyr, sier direktør for samfunnsansvar og kommunikasjon i Sparebanken Øst, Per Øyvind Mørk i en pressemelding.

Mens langt de fleste av årets Spire-mottakere er tildelt et éngangsbeløp, er det inngått treårige avtaler med ni idrettslag i området. Avtalene er inngått med de idrettslagene som har flest medlemmer under 18 år og inkluderer alle gruppene i de ulike idrettslagene.

Sparebanken Øst har også inngått langsiktige avtaler med fire barne- og ungdomsteatre og banken har funnet en svært god samarbeidspartner i Frelsesarmeen.

- Vi har inngått et spennende og nyttig samarbeid med tre lokallag til Frelsesarmeen, og vi ser for oss at vi vil videreutvikle samarbeidet, sier Mørk.


Per Øyvind Mørk

Frelsesarmeen skal benytte midlene til velferdsarbeid for mennesker i ulike livssituasjoner.

Sparebanken Øst sine gavetildelinger har tradisjon tilbake til 1840, og i disse årene har en betydelig del av sparebankens overskudd blitt ført tilbake til lokalsamfunnet.

Eneste krav fra banken er at gavene skal merkes tydelig slik at det fremkommer at Sparebanken Øst har gitt midler.

- Sparebankene er den mest sentrale private bidragsyteren til kultur, idrett og frivillighet. Hundrevis av små og store prosjekter drives og nyter godt av støtten de får fra sin lokale sparebank, sier Pål Strand, administrerende direktør i Sparebanken Øst i pressemeldingen.

Sparebanken Øst har hovedkontor i Drammen.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

12. september 2017