Generalforsamling 3. mars 2020

Det er Generalforsamling i Sponsor- og Eventforeningen kl 15.00 - 16.00 på Den Norske Opera

Generalforsamlingen er for medlemmer av foreningen, det varer cirka en time og det er gratis.
Påmelding lenger ned på siden.

 

Følgende saker skal behandles på Generalforsamlingen:

Sak 01/20:  Godkjenning av innkalling

Sak 02/20:  Valg av møteleder, tellekorps, referent og to til å undertegne protokollen

Sak 03/20:   Godkjenning av forretningsorden 

Sak 04/20:   Godkjenning av Årsberetning 2019 

Sak 05/20:   Godkjenning av Årsregnskap 2019 

Sak 06/20:   Fastsettelse av medlemskontingent 2021 

Sak 07/20:   Godkjenning av budsjett 2020 

Sak 08/20:   Vedtektsendringer

Sak 09/20:   Behandling av innkomne forslag

Sak 10/20:   Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor

Sak 11/20:   Valg av valgkomité

 

Generalforsamlingen er forventet å vare cirka én time og starter etter siste post under Bransjedagen i Operaen, i samme møterom.

PRAKTISK INFORMASJON OM GENERALFORSAMLINGEN
Dato: Tirsdag 3. mars 2020
Tid: Kl. 15.00 – 16.00
Sted:
Det Norske Opera
Påmelding: Innen utgangen av fredag 22/2

Pris: Det er gratis

 

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE