GDPR utsatt

- Det blir ikke innføring av GDPR den 25. mai her i landet, sier Hege Mauroy daglig leder i Sponsor- og Eventforenigen.

Innføringen av den nye personvernlovgivningen blir utsatt i Norge, fra 25. mai til tidligst 1. juli.

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i ny norsk personopplysningslov.

Norge er, sammen med Island og Liechtenstein, med i EFTA. EFTA og EU utgjør EØS. Før loven kan iverksettes, må personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen.

- Og for å få til det, må alle EØS-landene ha godkjent den, sier Mauroy.

Første juni skal EØS-komiteen møtes. Deretter inntrer konstitusjonelle forhold:

I henhold til Liechtensteins nasjonale lovgivning må landets innbyggere få en måneds frist på å kreve folkeavstemning før GDPR formelt kan godkjennes. Dermed kan ikke GDPR tre i kraft i EØS-landene før tidligst 1. juli 2018.

 

 

 

16. mai 2018