Garp Design blir en del av Appex

Fra 1. januar 2021 ble Garp Design en del av Appex. Appex styrker dermed posisjonen som Haugesunds største digitale byrå.

De ansatte i de to selskapene er ikke ukjente for hverandre. Garp har vært en del av Appex Gruppen siden 2018 og selskapene har derfor allerede et godt samarbeid.

Mens 2020 har vært et tilnærmet normalår økonomisk for Appex, har Covid-19 pandemien medført utfordringer for Garp som har opplevd kansellerte kundeprosjekter i inn- og utland. Styrene har derfor bestemt at selskapene nå skal slå seg sammen.

- Det er ikke til å legge skjul på at pandemien har vært utfordrende for driften i Garp med avlyste messer og kansellerte oppdrag. Selv om vaksinen nå er på vei tror vi det likevel vil ta noe tid før dette markedet tar seg opp igjen. Den tiden har vi ikke, særlig siden det fortsatt er usikkert om regjeringen vil utvide permitteringsreglene neste år. Når vi kommer til april risikerer vi dermed å måtte si opp ansatte og det kan vi ikke sitte å se på. Vi har derfor bestemt oss for å gå sammen for å øke aktiviteten på tvers, og for å ta vare på flinke ansatte, sier styreleder i Appex Gruppen, Tore Fremmersvik.

Leder i Garp, Anne Grete Müller, tar med seg sine ansatte inn i Appex og blir samtidig teamleder.

- Vi i Garp ønsker sammenslåingen velkommen. I tillegg til å sikre arbeidsplasser vil vi sammen besitte en solid tverrfaglig kompetanse på design og teknologi. Det er veldig motiverende, og jeg tror at vi i fortsettelsen kan levere enda bedre og mer komplette løsninger som gir verdi for kundene våre, sier teamleder i Appex, Anne Grete Müller.

Sammenslåingen medfører ingen endringer for kundene til hverken Appex eller Garp. De samme menneskene skal levere de samme tjenestene fra kontorene i Deco-bygget på Ragalamyr i Haugesund.

Garp leverer tjenester innen design og visuell kommunikasjon, fra idé og konseptutvikling til ferdig produkt. Fokuset har vært rettet mot interiørdesign, messestands og utstillinger.

Appex er Haugesunds største digitale byrå og hjelper små og store bedrifter i hele Norge med å utvikle konsepter, strategier og produkter.

Etter sammenslåingen omsetter Appex for 60 millioner og har 40 ansatte.

 

Toppbilde: Fra venstre Tore Fremmersvik, styreleder og daglig leder og Anne Grete Müller, teamleder i Appex. (Foto: Appex)

18. jan 2021.