Fortsetter med de unge

DNB har vært hovedsamarbeidpartner til Røde Kors siden 2010. Nå har partene signert en avtale om å jobbe videre sammen også i år.

 DNB har støttet en rekke oppvekstaktiviteter for barn og unge. Det skal de fortsette med.

- Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeide med DNB. Sammen har vi siden 2010 kunnet hjelpe mange tusen barn i Norge til en bedre hverdag og et bedre liv. Partnerskapet har også kunnet gi de unge mange gode og minnerike opplevelser på både ferieturer, konserter og idrettsarenaer, sier Øistein Mjærum, kommunikasjons- og markedsdirektør i Røde Kors.

Mjærum er opptatt av at det er i samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og ideelle organisasjoner at dagens samfunnsutfordringer kan løses.

- Langsiktig partnerskap med næringslivet er viktig for Røde Kors. Sammen kan vi sette i gang og opprettholde gode aktiviteter som kan bidra med å løse humanitære utfordringer i Norge og internasjonalt. Vi er stolte over hva vi har fått til sammen med DNB over tid og ser frem til videre samarbeid, forteller Mjærum.

Og han legger til:

- Vi setter også veldig pris på at mange ansatte i DNB har brukt sin fritid til å være frivillige på våre aktiviteter, enten som leksehjelpere, blodgivere, flyktningguider eller at de har holdt kurs i økonomiforståelse, avrunder Mjærum.

(Kilde: DNB)

 

 

Tekst: Hege Mauroy
5. april 2017.