Forlengelse av støtteordning

Det gis nå mulighet for å for å forlenge prosjektperioden på omstillingsordningen!

Det gis nå mulighet for å for å forlenge prosjektperioden for prosjekter som fikk innvilget støtte gjennom omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene. 

Se opprinnelig utlysning: Nye 300 millioner kroner til omstilling av event- og reiselivsnæringene (innovasjonnorge.no)

I opprinnelige retningslinjer for ordningen kunne omstillingsprosjekter ha en maksimal varighet ut september 2021 for smitteverntiltak og ut 2021 for andre omstillingstiltak. I reviderte retningslinjer kan prosjektperioden nå ha en maksimal varighet ut mars 2022. Mulighet for forlengelse av prosjektperioden gjelder utlysningsrunde II, som hadde søknadsfrist 8. januar 2021.

Har du mottatt støtte gjennom ordningen og har trenger mer tid for å gjennomføre prosjektet? Ta kontakt med din rådgiver i Innovasjon Norge. Om du er usikker på hvem du skal kontakte eller har behov for mer informasjon, ta kontakt med reiselivsrådgiver på ved Innovasjon Norges regionskontor der bedriften er lokalisert. Reiselivsprosjekter (innovasjonnorge.no)

 

Kilde: InnovasjonNorge

Foto: ENDRE KNUDSEN - VISIT NORWAY