Foreningen skal den 15. desember møte Næringsministeren.

Tiltak og kompensasjon innført i dag.

Foreningen skal den 15. desember møte Næringsministeren.

Det vil i hovedsak dreie seg om å forlenge kompensasjonstiltak for event-, kultur- og reiselivsnæringen tilpasset den videre situasjonen, med spesiell vekt på regionale smitteutbrudd, i tillegg til økt fokus på en tredje vaksinedose og behovet for innføring av vaksinepass for å komme inn på publikumsåpne arrangementer. 

Eventbransjen fikk et viktig gjennombrudd tidligere i høst da regjeringen åpnet for at næringslivsarrangementer gjennomført i regi av eventbyråer ikke lenger skulle defineres som private arrangementer, med de begrensningene som gjelder for disse. Kick-offs etc for næringslivet ble definert som offentlige arrangementer forutsatt at de gjennomføres av en ekstern arrangør, med andre ord et eventbyrå. Dette var et viktig gjennombrudd med utsikter til en mer normal høst for eventbransjen, artister, musikere, hoteller, flyselskaper mfl.

For kulturbransjen har regjeringens nedstenginger og smitteverntiltak gitt betydelige konsekvenser. Skal hjulene i denne bransjen komme i gang igjen er vi helt avhengig av at publikum ikke føler usikkerhet med tanke på å besøke festivaler, konserter og forestillinger, til tross for lokale utbrudd. Dette må skje på en sikker og kontrollert måte, kombinert med koronasertifikater eller hurtigtester.

Det kommer til å bli en vanskelig høst. Situasjonen endrer seg med korte intervaller, liten forutsigbarhet, og ulike tiltak på forskjellige steder. Reiselivsnæringen, eventbransjen og kulturnæringene må i henhold til ovennevnte fortsatt sikres tilgang til krisepakker som er tilpasset bransjenes videre utfordringer. 

Vi skal også snakke om viktigheten av å ikke innføre en-meteren eller helt nedstengning, med mindre der er helt nødvendig og kompensasjonseordninger tilpasset bransjen er på plass. 

Koronapass er nå klart til bruk.

Vi samkjører kommunikasjonen med Virke, Abelia, Norsk Reiseliv og CREO.

Nå får vi håpe at det ikke vil være nødvendig med ytterligere tiltak enn de som kom  kl 16 i dag som er: 

Nasjonale tiltak

Følgende anbefalinger gjelder for hele landet:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
 • Regjeringen ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
 • Allerede innførte tiltak som følge av virusvarianten omikron

Regionale tiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) opplyser at de regionale tiltakene gjelder for følgende kommuner:

 • Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn).

Disse tiltakene vil gjelde:

 • Påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand, butikker kjøpesenter kollektiv taxi og serveringssteder
 • Påbud om hjemmekontor for hele eller deler av arbeidsstokken, der det er mulig uten at det går utover viktige tjenester
 • Antallsbegrensning på 100 personer på private innendørs arrangementer på offentlige steder eller leide lånte lokaler
 • Plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte for serveringssteder. Krav om nbordserveringe av alkohol.
 • Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkebevilling. Antallsbegrensning på 600 med kohorter på 200 for innendørs uten faste tilviste plasser

– Tiltakene skal vurderes på nytt om 14 dager.

 

Kompensasjonsordninger som settes inn nå:

Kommunale kompensasjonsordning 200 mill står frem til 1. januar

Kultur, frivillighet og idrett - ordningene forlenges til sommer 2022

Sykefravær - arbeidsgiver betaler de første 5 dagene, staten tar over fra og med dag seks.

Hilsen Janette Haukland

Daglig Leder