Foreningen møtte Iselin Nybø 09.12.20

Omstillingsordningen var tema i møte med NFD

Foreningen var i møte med Næringsdepartementet  og Iselin Nybø i går.

Bakgrunnen er at denne ordningen er, uttalt fra NFD,  den som skal "redde" arrangement og eventbransjen.

Det ble flertall og enighet om følgende, som ligger i vedtaket fra Stortinget:

Merknad: Flertallet vil understreke at eventbransjen er inkludert i omstillingsordningen. Retningslinjene og kriteriene for ordningen må tilpasses eventbransjen slik at den blir mest mulig relevant for de aktuelle bedriftene i næringen. Flertallet ber også om at definisjonen av eventbransjen i ordningen utvides, for å sikre at flere bedrifter har anledning til å søke.

Foreningen mener at vedtaket ikke er fulgt opp i ordningen og ønsket å diskuterte manglene.

Vi har fire hovedpunkter som må endres for at denne ordningen skal kunne omfatte arrangement- messe og eventbransjen:

1.Sammenligning av inntektsbortfall – Vi er høyst prosjektbasert bransje. Enkelte bedrifter hadde dårlig år oktober i fjor og litt bedre i år pga digital omstilling. De vil da ikke kunne vise til 30% inntektsbortfall for okt-nov. Det må ses på inntektsbortfall fra 12. mars samenlignet med samme periode i fjor.

- Dette vil ikke bli hensyntatt av NDF selv om de er klar over at dette er en stor utfordring som også slår feil ut i kompensasjonsordningen.

 

2.Omstillingsprosjekter som dekkes av kriteriene i ordningen, men som ble gjort før 1. sept, bør kunne være relevante for ordningen. Flere av disse omstillingene går på investering i digitalt utstyr eller endring av forretningsvirksomhet. Men mange av disse omstillingsprosjektene ble satt på pause nå med ny lockdown og mangel på omsetning. Disse bedriftene har gjort en betydelig investering i fremtidig drift og arbeidsplasser. Her bør bedrifter kompenseres for kostnadene ved omstilling som er gjort ved å vise til at dette skaper arbeid og omsetning.

Om dette ikke går, «belønnes» kun de som ikke gjort omstilling tidlig.

Vi må få samme mulighet for kompensasjon som reiselivet har hatt med den forrige omstillingsordningen, som var for juni, juli, august. Ikke-reiselivsbedrifter bør da kunne søke omstillingsmidler med tilbakevirkende kraft fra 5. mars

- NDF ser problemstillingen, men vil ikke endre dette nå.

3.Formuleringen av ordningen er fortsatt rettet mot reiselivsbedrifter og er derfor litt vanskelig for andre å skjønne hva man skal legge til grunn. Det må finnes retningslinjer for rådgiverne som vurdere søknader om hvordan vurdere de bedriftene som ikke er reiselivsrelaterte. I ytterste konsekvens kan relevante søknader avvises pga manglende forståelse hos behandler i Innovasjon Norge eller at den ikke oppfyller «reisemål»

For eksempel i dette avsnittet i kravene for søknad:

Effekten av tiltakene

Beskriv bedriftens ambisjoner, hvordan tiltakene er i tråd med bedriftens visjon og strategier, hvordan aktiviteten inngår i utviklingsretning/strategisk grunnlag for reisemålet samt hvordan prosjektet bidrar til nødvendig omstilling.

Det må ikke ligge begrensninger i ordningen slik at arrangement, messe og eventbrasnjen blir ekskludert.

 

- NDF skal se på retningslinjer for å tilpasse eventbransjen – det vil ta noen dager og foreningen skal involveres.

 

3. Fristen for å sende inn søknad 20. desember er altfor tidlig. Nye bransjer i ordningen må få en utsatt søkefrist. Innovasjon Norge ikke har retningslinjer for de nye bransjene for å kunne vurdere søknadene utenfor reiselivskriterier.

Når reglene blir oppdatert vil det ta noen dager før alle har beskjed og da må fristen utsettes. Reiselivet har allerede søkt en gang og er kjent med ordningen og trenger ikke utsatt frist. I dag har flere i vår bransje stoppet opp i søkeprosessen pgs reiserelaterte kriterier som ikke kan bli møtt. Dette må endres og fristen må utsettes.

_  NDF vil se på å forlenge  fristen for å søke ordningen.

 

Foreningen følger tett opp NDF og embedsverket  på disse punktene og vil informere så fort det er gjort avklaringer.