Evolve og Norges Varemesse + Macsimum.

For andre gang arrangeres Evolve arena hos Norges Varemesse. Med slagordet «Smarter Life in Human Cities» møtes fagfolk og beslutningstakere for å dele kunnskap om hvordan man lykkes med bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Evolve setter søkelys på hvordan vi skaper byer hvor mennesker trives, og finner sted på Lillestrøm 12. mai 2020.

- Verden er i rask utvikling, ny teknologi og et større behov for bærekraftige løsninger krever nye måter å leve på. Vi må utvikle byer og tettsteder som ivaretar miljøet, som er sosialt inkluderende, og en kjerne for innovasjon og næringsutvikling, sier Prosjektleder for Evolve Henriette Holmen.

- Vi i Norges Varemesse ser viktigheten av en møteplass innen denne tematikken og Macsimum er den perfekte partneren for oss når det kommer til å videreutvikle Evolve. De har bred erfaring med fagkonferanser og events der kunnskapsdeling, fagutvikling og innovasjon står i fokus, fortsetter hun.

Daglig leder i Macsimum, Dag Arne Midtbø, gleder seg til samarbeidet.

- Norges Varemesse har som mål å fremme norsk næringsliv gjennom ulike møteplasser. Macsimum har i mange år bidratt til å utvikle noen av Norges største fagkonferanser, vi mener fysiske møter mellom mennesker er sentralt for kompetansedeling, gode samtaler, relasjonsbygging, meningsutveksling og innovasjon. Vi har stor tro på at Evolve kan bidra til å sette bærekraftig by og næringsutvikling på kartet og gleder oss til samarbeidet, forteller han

På Norges Varemesse i mai 2020 gjennomføres en konferansedag bestående av fag, paneldebatter, workshops og aktiviteter for deltakere og samarbeidspartnere.

 

Toppbilde: Norges Varemesse

Tekst: Julie Skrøder

13. nov 2019