Event totusenogatten

Selv før folk tar sommerferie er flere av styrets medlemmer inne i 2018. Arbeidet med arrangementet Sponsor- og Eventprisen er i gang og eventpartner ønskes.

Oda Marøy er styrets ansvarlige for selve arrangementet som skal gjennomføres tidlig til neste år.

- Sponsor- og Eventprisen er Sponsor- og Eventforeningens største arrangement i løpet av året. Det skal være det årlige høydepunktet for å gi fagområdene sponsing og event, nominerte, vinnere, medlemmer og bransjen positiv oppmerksomhet, sier hun.

Positiv oppmerksomhet skal også samarbeidspartnere til arrangementet få.

- Vi har hatt gode eventpartnere i mange år. Vi både ønsker og trenger fortsatt dyktige fagfolk til å hjelpe oss med denne store dagen og kvelden, forteller Marøy.

Eventselskaper som er interesserte i å være foreningens partner til Sponsor- og Eventprisen 2018, bes ta kontakt med foreningens daglige leder snarest, på hm@sponsevent.no, for mer informasjon. 

- Det er vårt ønske at deltakerne sitter igjen med en opplevelse av faglig nytte, inspirasjon, stolthet og sosial tilknytning i et bransjefelleskap. Vi vil i gang nå og intensjonen er å ha valgt en eventpartner blant medlemmene våre i løpet av juni måned, sier Marøy.


Oda Marøy

De tre styremedlemmene som sammen med administrasjonen skal jobbe frem det helhetlige arrangementet Sponsor- og Eventprisen 2018 er i tillegg til Oda Marøy, Lena Hansen og Ann-Kristin Kreutz.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

31. mai 2017