Event marketing rykker opp

- Det er første gang event marketing forbigår dagspresse, som har falt ned på femteplassen. Nå representerer vi en bransje der sponsing er nest størst og event marketing inntar fjerdeplassen i IRM sin reklamestatistikk, sier daglig leder Hege Mauroy i Sponsor- og Eventforeningen.

- Til sammen står bransjen vår for nesten 7,7 milliarder av den totale norske reklameomsetningen i 2017. Dette tilsvarer 28% av hele det norske reklamemarkedet, sier Mauroy.

Året før summerte spons og event marketing seg til 27% av det samme reklamemarkedet.

Den siste rapporten fra IRM, ”Årsrapport - Norsk Reklamemarked 2017”, gir en oversikt over reklameåret 2017. IRMs store reklamekake – de totale reklameinvesteringene – inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og eventmarkedsføring. 

IRM skriver på sin nettside: Markedsaktivitetene sponsing og event har historisk hatt bedre vekst enn mediemarkedet, og det er også tilfelle for 2017, da begge viser sterkere vekst enn hva medieinvesteringene gjorde.

Sponsing som har den nest største kakebiten, øker sin markedsandel til 17,5%. Event marketing, den fjerde største kanalen, har en markedsandel på 10,5%.

Event marketing 2017:
2,870 milliarder kroner
6,2% økning
10,5% markedsandel

Fra IRM sin nettside:

 

 

Sponsing 2017:
4,807 milliarder kroner
4% økning
17,5% markedsandel
(se fordelingen per kategori HER)

Fra IRM sin nettside:

 

Internett & mobil er den største kanalen med 32,9% markedsandel. TV ligger på tredje plass med 14,5% markedsandel, mens Dagspresse har falt ned til en andel på 10,2%.

- Både sponsing og event marketing tar markedsandeler, som de også gjorde i 2016 og året før det igjen. Dette ser vi fortsatt som tegn på at flere får øynene opp for virkningen av den opplevelsesbaserte kommunikasjonen og at kanalene våre derfor posisjonerer seg sterkere år for år, forteller Mauroy.

De norske medieinvesteringene/mediekaken til IRM som kom tidligere i år, viste at den kjøpte reklameplassen i media økte med 2,9% i 2017 sammenlignet med 2016, og landet på 19,730 milliarder kroner.

Totalmarkedet, det vil si inkludert sponsing og eventmarketing, landet på 27,4 milliarder kroner i 2017, noe som er en økning på 3,4% fra året før.

- Medieinvesteringene i 2017 har en økning. Spons og event sin økning påvirker imidlertid det totale reklamemarkedet i 2017 ytterligere positivt med 0,5 prosentpoeng slik at den totale økningen i det norske reklamemarkedet blir på 3,4%, sier Mauroy.


Hege Mauroy

- Og husk at denne målingen ikke inkluderer såkalte corporate events – de eventene som retter seg internt. Med det i mente, kan vi fastslå at event som virkemiddel ligger på et enda høyere kronenivå, avrunder Mauroy.

IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet. Tallene i reklamestatistikken er innhentet dels av IRM selv og dels av bransjeorganisasjoner. Tallene for sponsing og event kommer fra Sponsor Insight.

Les om om IRM-statistikken, HER 

 

 

 

20. april 2018