Event 2019

Selv før sommerferien 2018 har begynt er flere av styrets medlemmer inne i 2019. Arbeidet med arrangementet Sponsor- og Eventprisen er i gang og eventpartner ønskes.

I forrige uke hadde prosjektgruppen for den årlige bransjesamlingen, sitt oppstartsmøte.

Gruppen har fem medlemmer, henholdsvis styremedlemmene Ann-Kristin Syversen, Linda Eng-Strand, Stian Grøstad, Tron Mathisen og prosjektleder Hege Mauroy fra foreningens administrasjon.

Syversen og Eng-Strand har ansvar for det faglige, Grøstad for sponsorer til bransjesamlingen mens Mathisen er ansvarlig for selve arrangementet.

- Sponsor- og Eventprisen er Sponsor- og Eventforeningens største arrangement i løpet av året. Det er foreningens årlige høydepunkt for å gi fagområdene sponsing og event, nominerte, vinnere, medlemmer og bransjen positiv oppmerksomhet, sier Mathisen.

Evalueringen av årets arrangement viste at det er det best evaluerte på flere år.

- Dette er veldig gledelig, men ingen hvilepute. Kall det snarere en inspirasjon til å jobbe for å heve arrangementet ytterligere, sier Mathisen.

Det manglet ikke på ideer, innspill og tanker om nye vinklinger i gruppens oppstartsmøte.

- For å lande denne store dagen og kvelden trenger vi hjelp av en kreativ og ryddig eventpartner som virkelig ser verdien av å være med på å fremme opplevelsesbasert markedsføring for en samlet bransje, forteller Mathisen.

Eventselskaper som er interesserte i å være foreningens partner til Sponsor- og Eventprisen 2019, bes ta kontakt med foreningens daglige leder snarest, på hm@sponsevent.no, for mer informasjon. 

- Det er vårt ønske at deltakerne sitter igjen med en opplevelse av faglig nytte, inspirasjon, stolthet og sosial tilknytning i et bransjefelleskap. Vår kommende eventpartner er en viktig medspiller for å lykkes med dette, sier Mathisen.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

1. juni 2018