Etterlyser nysgjerrig kreativitet

To daglige ledere om markedsandeler, kultursponsing og dets muligheter

Det norske sponsormarkedet økte med 4% i 2017. Kategoriene kultur og festival økte med henholdsvis 3% og 2,8%. Se egen sak om det HER

Linda Dyrnes er Dagleg leiar i FolkOrg, en medlems- og interesseorganisasjon «med  føremål om å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.»

- Jeg tror store deler av kulturlivet, i motsetning til idretten, har hatt for få ressurser til å jobbe systematisk med å skaffe sponsorer. Til tross for at det er flere som spiller et instrument enn som spiller fotball, er ser det også ut til at idretten har en høyere status enn kulturen. Vi trenger nok absolutt kompetanseheving på dette feltet, sier hun.

- Dersom potensielle sponsorer ønsker å bli forbundet med andre organisasjoner enn idrett og humanitære organisasjoner, så kreves det også en åpen nysgjerrighet fra dem for å sette seg inn i det.

Hun legger til at det er viktig at det også blir gitt skattefradrag for sponsing av kulturlivet.

På spørsmål om hva kulturen selv kan gjøre for å øke sina andel av sponsorkronene svarer hun:

- Kulturen må bli flinkere til å se hvilke verdier vi står for og tydeliggjøre verdien av å sponse vår aktivitet. Kulturaktivitet generelt bidrar til gode opplevelser, mestringsfølelse og ikke minst sosialt samhold. For vår organisasjons del er vi med på å ta vare på vår kulturarv, en viktig samfunnsoppgave, men samtidig er det jo aktiviteten i seg selv som er viktigst. Det er moro å spille og danse.

Og så avrunder Dyrnes:

- Kanskje kulturlivet sammen kunne ha jobbet med dette, spisse noen budskap?  Vi må i alle fall sette av tid til å jobbe med det, for å få resultater.

Gry Bråtømyr er daglig leder i Norsk jazzforum.

- Ifølge statistikken vi selv innhenter årlig fra våre jazzfestivaler har det vært en tydelig nedgang i sponsorinntektene. Med totale sponsormidler på cirka 23 millioner i 2014 mot rundt 15 millioner i 2017, sier hun.

- Egentlig er det noe forunderlig for vi vet at kultur er noe som vokser eller står stabilt i krise eller økonomiske nedgangstider. Folk oppsøker kultur, det er en møteplass som er forbundet med påfyll og positiv opplevelse. Dermed burde sponsing av kulturfeltet være et mer «safed» marked.

Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet, og som arbeider for å fremme den norske jazzens vilkår kulturpolitisk og kunstnerisk.

- Vi vet også at de kreative næringene vil bli avgjørende for oss i fremtiden. Det er her vi skiller oss fra kunstig intelligens. Så kanskje også kreative arenaer vil bli mere aktuelle? spør Bråtømyr.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

Foto: Thor Hauknes og Niklas R. Leilo

18. mai 2018