Etterlyser næringslivet

Kulturkomiteens leder på Stortinget forventet mer av det norske næringslivet på bokmessen i Frankfurt, skriver NRK.

NRK skriver på sine sider:

Kristin Ørmen Johnsen mener det norske næringslivet «bør kjenne sin besøkelsestid», og støtte mer enn sport.

I år var Norge gjesteland under bokmessen i den tyske byen. Satsingen hadde et budsjett på rundt 50 millioner kroner. I følge NRK ble norsk næringsliv spurt om bokmesse-hjelp.

Av de 50 millionene, kom tre prosent fra næringslivet, ifølge NORLA som hadde ansvaret for Norges tilstedeværelse på messen. Resten kom fra staten, forlagsbransjen og ulike stiftelser melder NRK.

Leder av kulturkomiteen på Stortinget, Høyres Kristin Ørmen Johnsen, kommenterer dette slik:

- Jeg hadde forventet å se at flere fra norsk næringsliv var med å støtte opp om den kreative næringen som bokbransjen og forfattere representerer.

Hun mener det norske næringslivet er gode til å støtte sportslige aktiviteter.

- Men vi har også kunstneriske aktiviteter som er på høyde med det beste vi ser innen skiskyting eller hopp. Så her bør de kjenne sin besøkelsestid, forteller kulturkomiteen leder til statskanalen.

NRK skriver at Thon Hotels bidro med 1,3 millioner kroner til satsingen og at konserndirektør Morten Thorvaldsen mener flere burde bidratt.

- Jeg er litt skuffet over at ikke flere kommersielle aktører benytter sjansen til å være til stede på denne store messa i Frankfurt, og vise at vi er et land som er opptatt av både litteratur, kultur og opplevelser generelt sett, sier han.

Kristin Ørmen Johnsen trekker frem selskaper som Statkraft og Telenor som eksempler hun skulle ønsket engasjerte seg.

Til NRK forteller de to selskapene:

Telenor svarer at deres sponsorstrategi omfatter kultur, idrett og samfunnsorienterte formål.

- Vi kan ikke se å ha mottatt noe henvendelse i denne saken, men sett opp mot vår strategi på området, samt våre nåværende engasjementer, ville trolig dette ikke passet inn i dag, sier kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i Telenor.

- Statkraft på sin side konsentrerer sine sponsorater rundt Norges Røde Kors, WWF Norge og Klimahuset, opplyser pressekontakt Lars Magnus Günther.

 

 

Kilde: NRK

Tekst: Hege Mauroy

29. oktober 2019