En trippel god sommer

Så er det igjen tid for noen refleksjoner før fellesferien tar hele Norge og legger oss inn i dvalemodus. Eller er det egentlig dvalemodus for mange av dere som jobber innen sponsing og event? Sommermånedene bugner jo over av sportslige- og kulturelle eventer i alle størrelser for alle aldre.

Kanskje er det nettopp sponsor- og eventbransjen som holder hjulene i gang og sørger for å aktivisere oss.

La oss ta det viktigste først: Vår forening startet året med å arrangere Sponsor- og Eventprisen 2018 som samlet flere enn noen gang og som ble evaluert til å være bedre enn noen gang tidligere. Det skulle tyde på at vi har forstått at vi stadig må utvikle og forbedre oss og at gode og verdifulle møteplasser samler mennesker med ambisjoner og ønske om å lykkes. Stor takk til alle som bidro.

Utover våren har vi hatt flere frokostmøter og fagforum med godt oppmøte. Det tyder på at vi er en aktiv forening med aktive medlemmer som har ambisjoner om å utvikle sin rolle og funksjon hver dag. Når vi ser at event marketing har rykket opp til fjerde plass på IRM sin oversikt over alle reklamekanaler (se saken HER) tyder det på at god og seriøs jobbing med sponsing og event lønner seg. Det bekrefter også at denne kanalen blir stadig viktigere i bedriftenes markedsførings miks.

Dette henger antagelig sammen med det faktum at flere bedrifter jobber strategisk mot den tredelte bunnlinjen. Dette innebærer at bedriftsledere er stadig mer opptatt av å rapportere på hvordan bedriften leverer på den økonomiske, miljømessige og sosiale status. Når næringslivet nå tar inn over seg at deres ansvar går utover det å levere et godt finansielt utbytte, blir sponsing og event stadig mer aktuelle tiltak for å øke bedriftenes verdi. 

Jeg tror at bedrifter som ikke tenker på en bærekraftig utvikling og bidrar til samfunnets utvikling vil miste sin attraktivitet blant dagens unge arbeidssøkere og svekke sine muligheter og konkurransekraft for fremtiden. 

Med andre ord er det å «bry seg» om noe mer enn seg selv blitt både viktig og populært. Det er akkurat det vår forening skal stå for. Vi bryr oss hver dag om å spre kunnskap både på nettsider og i lukkede medlemssider, som skal hjelpe hver enkelt medarbeider til å jobbe litt smartere og bedre. Vi sørger for å utvikle møteplasser i den hensikt å bygge nettverk og bidra til å spre kunnskap om aktuelle trender og tips. Det siste styret har vedtatt er å se på mulighetene til å legge noen møteplasser utenfor Oslo-området slik at vi viser at vi bryr oss om alle med ambisjoner, i alle deler av landet.

Så la oss henge ved det at vi skal bruke sommeren til å vise at vi bryr oss om både venner og familier, invitere til et lite «event» eller ta med de du er glad i på et eksternt event slik at vi sammen skaper minnerike- og verdifulle opplevelser for hverandre.

God sommer til alle som bryr seg!

Gunnar Glavin Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen

29. juni 2018

Neste innlegg/nyhet på våre nettsider kommer mandag 13. august.