Disse fire skal

- Jeg har meldt meg på Sponsor- og Eventprisen fordi sponsing i økende grad blir profesjonalisert og er et strategisk verktøy i omdømmebygging, sier Merete W. Haugå, marketingsjef i Hennig-Olsen Is.

Sponsor- og Eventprisen er et sammensatt arrangement. Første del er av faglig karakter. På kvelden er det middag med Prisutdeling.  Det hele avrundes med Afterparty. Både dagen og kvelden legger opp til mingling og nettverksbygging.

Haugå forteller videre:

- Jeg er spent på foredragene og de ulike vinklingene i forhold til samfunnsansvar, og hvordan andre arbeider og prioriterer innen området sponsing. Jeg ser også frem til å høre ulike caser under prisutdelingen. Det er den faglige delen som tiltrekker meg da jeg ikke kjenner noen andre som skal dit, men jeg håper selvsagt også å bli bedre kjent med dette miljøet i Norge under middagen og prisutdelingen. Jeg ser frem til dagen!


Merete W. Haugå

At nominerte til Sponsor- og Eventprisen skal på arrangementet er på en måte gitt – kanskje de blir utropt som vinner. Men brorparten av deltakerne hvert år er ikke blant de nominerte. De fleste er medlemmer, men ikke alle. Kommer gjør de alle som en, lell. Les hvorfor!

Fredrik C. Kracht, som er daglig leder i Parcas Media, forteller; 

- Vi ser frem til å treffe både gode samarbeidspartnere og øvrig bekjente. Noen av de bedriftene vi jobber tett med er nominert til diverse priser og vi skal selvfølgelig heie på dem. Siden vi har etablert konseptet ”Neste Generasjon”, skal vi også bruke denne kvelden som inspirasjon for den fremtidige satsingen vår. En hyggelig uformell arena er et gledelig avbrekk i en hektisk hverdag og noe som kan brukes som positiv nettverksbygging. I tillegg er det alltid kjekt med litt faglig påfyll.

Director of Sales Grim Garstad i X Meeting Point beretter:

- Jeg deltar på Sponsor- og Eventprisen for å holde meg oppdatert, det er alltid relevante og gode foredragsholdere. Det gir stor verdi å lære av kunnskapsrike og erfarne folk i nettverket. I tillegg er dette en perfekt møteplass for en ny event arena som oss, forteller han.

Erik Knudsen, regionsleder i Redningsselskapet, sier:

 

- Jeg kommer på Sponsor- og Eventprisen for å treffe bransjen og nettverket. Samt få tilført kunnskap og ikke minst ha en hyggelig kveld!

Velkomne er de, hver og en.

Det er du og! Meld deg på HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

17. januar 2018