Det beste

- Det er alltid like spennende når evalueringen av Sponsor- og Eventprisen er klar. Å se hva deltakerne faktisk synes, er jo det avgjørende, sier daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen Hege Mauroy.

Nå har deltakerne sagt sitt. Evalueringen er entydig og viser at totalt sett scorer arrangementet Sponsor- og Eventprisen høyere enn på fem år.

- Både Fagdagen og kvelden, hver for seg, scorer også høyere enn i fjor. Og i fjor var den daværende beste evalueringen på fire år. Nå er det altså enda bedre, sier Mauroy.

Fagdagsanvarlige Ann-Kristin Syversen sier at prosjektgruppen tidlig tok et valg.

- Mange bransjer har prisutdelinger. Ikke så mange har kombinasjonen fag og prisutdeling på samme dag. Vi valgte å legge ekstra vekt på både innhold og form til den faglige biten og introduserte dermed heldags Fagdag, forteller Syversen.

Arrangementsansvarlig Tron Mathisen, sier at dette valget ble ytterligere forsterket ved, for første gang, å ha parallelle sesjoner.

- Vi ville gi bransjen vår muligheten til selv å kunne velge hva de ville høre på og dermed var parallellsesjonene et naturlig grep, forteller han.

Både Syversen og Mathisen er tydelige på at de, til tross for den gode evalueringen, ønsker å være ydmyke overfor alle innspill som er kommet.

- Vi saumfarer evalueringen og tenker at det alltids er ting vi kan gjøre bedre, både på Fagdagen og i forhold til kveldens Prisutdeling, sier tospannet.

Prosjektgruppen som jobbet frem bransjedagen og kvelden på ODEON og Thon Hotel Storo har også bestått av Linda Eng Strand og Stian Grøstad, i tillegg til Syversen og Mathisen.

- Hele gruppen er giret på å levere arrangementet Sponsor- og Eventprisen 2020 og arbeidet starter allerede nå, forteller Mauroy.

 

 

1. mars 2019