Coop International Sponsorship Forum

Coop starter Coop International Sponsorship Forum. Målet til forumet er «å gjøre Coop til den sterkeste stemmen og den sterkeste sponsor i Europa».

Den første styreleder i forumet

Vegard Dahl Hansen, sponsorsjef Coop Norge

Det innebærer samarbeid på tvers av landegrenser, som skal sette agendaen og ta posisjoner i viktige samfunnsspørsmål. 

Coop Norge blir første leder av nystartede Coop International Sponsorship Forum og styreleder blir den norske sponsorsjefen, Vegard Dahl Hansen.

- Dette er virkelig en milepæl i Coops sponsorvirksomhet og noe vi har jobbet for en god stund. Med den størrelsen og posisjonen som Coop har i en rekke markeder vil det være svært verdifullt at vi kan samarbeide bedre på tvers av landegrensene. På denne måten kan Coop lykkes enda bedre i kampen om forbrukernes oppmerksomhet. Og bruke våre samlede sponsorkrefter til å gjøre en enda større forskjell for samfunnet vi lever i. Vi gleder oss veldig til å formelt komme i gang med dette arbeidet, sier Dahl Hansen.

Han fortsetter:

- Formålet med det nye sponsorforumet er å møtes jevnlig for å dele kunnskap, utfordringer, prosjekterfaringer, kontakter og i noen tilfeller også budsjetter. Totalt sitter det en enorm mengde kunnskap om sponsorfeltet ute i hvert enkelt Coop-land, og hvert marked har mye å lære av hverandre.

I innkallingen til første møte i Brussel, skriver kjeden:

"Takket være vår størrelse, vår lidenskap, våre sterke kanaler og vårt solide omdømme over hele Europa, er Coop allerede en sterk stemme med sterke partnerskap. Nå, ved å dele erfaringer, dele beste praksis, dele prosjekter, dele informasjon og dele budsjetter, har vi muligheten til å bli den sterkeste stemmen og den sterkeste sponsoren i Europa.»

 

Foto og kilde: Coop

Tekst: Julie Skrøder

2. okt 2019