Caroline Graham Hansen blir Like Muligheter-ambassadør

Norge og Barcelona-stjernen skal sammen med DNB fronte bedre rammebetingelser for jente- og kvinneidretten.

Verdiprosjektet Like Muligheter er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, særforbund, klubber og samarbeidspartnere for å styrke arbeidet med likestilling i idretten.

Brennende engasjement

Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen er ambassadører for Like Muligheter, og nå blir Champions League-mester og landslagsspiller Caroline Graham Hansen med på laget.

DNB er samarbeidspartner med NFF og kvinnelandslaget, og i forlengelsen av denne avtalen vil Caroline Graham Hansen fronte kampen for likestilling i idretten. Samarbeidet er et ledd i bankens satsning på kvinner, under paraplyen #huninvesterer, og forsterker bankens engasjement for likestilling i idretten.  

-Jeg er utrolig glad for å få lov til å bli en del av dette prosjektet og er glad for DNBs viktige støtte. Å fremme like muligheter for alle, uavhengig av hva vi driver med, er noe jeg brenner veldig sterkt for. Fotball er verdens største idrett for begge kjønn, men det er ikke riktig at du som barn ikke skal ha de samme mulighetene til å bli like god, bare fordi du er jente. Det er fortsatt enorme forskjeller i ressursbruk i fotballen mellom kjønnene og noe jeg håper at vi, med dette prosjektet, kan være med på å bidra til og utjevne, sier Caroline Graham Hansen, og legger til:

-Fotballen er ikke det eneste i samfunnet det fortsatt finnes store forskjeller, så mitt ønske og håp er at min stemme og ansikt utad kan skape den oppmerksomheten som kreves til å skape en varig endring, uavhengig av størrelse. 

Nasjonal dugnad

I likhet med fotballstjernen brenner DNB for like muligheter i idretten.  

-I DNB jobber vi med å tette kapitalgapet mellom kvinner og menn gjennom satsningen #huninvesterer. Kapitalgapet er også gjeldende i fotballen, der fordelingen mellom kvinner og menn er 90/10, derfor sponser vi kvinnefotballen, sier sponsorsjef i DNB, Tina Wesselsen.

Som Like Muligheter-ambassadør skal Caroline Graham Hansen bruke stemmen som forbilde, og være med på utvalgte Like Muligheter-arrangementer. 

-Caroline har en viktig stemme i verdispørsmål, og er høyt respektert både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en av de beste og mest markante profilene i verdens største jenteidrett og et forbilde for svært mange. Vi gleder oss stort til samarbeidet med henne og DNB som viser at de virkelig er opptatt av likestilling i idretten, sier prosjektleder Marianne Aasland.

Like Muligheter omfatter i dag bryting, friidrett, hopp og fotball, og andre idretter er på vei inn. Særforbundene har ulike samarbeidspartnere som støtter prosjektet med midler som er øremerket jente- og kvinnetiltak. Myndighetskontakt, grasrotaktiviteter, klubbesøk og fagseminarer inngår i prosjektet.

Målet er at Like Muligheter skal inspirere resten av idretten til å forsterke sitt likestillingsarbeid og at dette blir starten på en nasjonal dugnad for bredde og toppidretten.

 

Toppbilde: Caroline Graham Hansen


31. august 2021