Bli sertifisert fundraiser på NHH

Fundraising Norge lanserer et nytt utdanningsprogram sammen med Norges Handelshøyskole Executive.

Etter flere år uten muligheten til å gjennomføre dette kurset er vi stolte av å endelig ha en norsk studieinstitusjon som partner på sertifiseringen. Norges Handelshøyskole er svært interessert i fagfeltet og har rekruttert inn våre egne fagfolk til å holde foredrag for å sikre riktig fokus. Dette passer for alle som jobber med inntektsskapende arbeid i frivillig sektor, idrett, kultur og ideelle organisasjoner.

 

Vi har fått henvendelser fra medlemmer som lurer på om det mulig å betale i 2022, og det har vi fått bekreftelse fra NHH at de allerede har lagt til rette for.

Grunnprinsippene i fundraising er på mange måter de samme som for ti eller tjue år siden. Likevel endrer metodene, teknikkene og løsningene seg kontinuerlig. Gjennom dette kurset blir du rustet til å møte et marked i utvikling.

Emnet er på masternivå og tilbys på executive-programmet ved Norges Handelshøyskole. I tillegg er studieprogrammet godkjent av European Fundraising Association (EFA) sin sertifiseringskomite. Det betyr at du både blir sertifisert fundraiser og får 7,5 studiepoeng. Kurset kan også inkluderes i en master.

 

Hva lærer du?

 • Innsikt i teorier, perspektiver og drivere for vellykket fundraising
 • Kompetanse i å forstå nåsituasjon og se strategiske muligheter
 • Kompetanse for planlegging, praktisk gjennomføring og kontroll
 • Anvendt forståelse av faglige modeller, metoder og analyseverktøy
 • Perspektiver på fundraising i lys av etikk og bærekraft

 

Du blir EFA-sertifisert av Fundraising Norge

 

Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

 • Bachelorgrad
 • Cand.mag grad
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
 • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp
 • NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
 • I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 

Praktisk informasjon:

 • deltidskurs over ca. fem måneder med tre studiesamlinger i Oslo á to dager per gang
 • digitale aktiviteter mellom samlingene for veiledning og forberedelser
 • bruk av case og analyser tilknyttet egen organisasjon

 

Samlingsdatoer:

11.-12. november 2021

13.-14. januar 2022

10.-11. mars 2022

31. mars 2022 (eksamen)

Studieavgift: kr 50 000,-


Søknadsfristen er 8. oktober 2021.

 

Utfyllende informasjon:

www.nhh.no/executive/andre-executive-studier/fundraising---strategi-og-metode

 

Lenke til artikkel:

https://innsamlingsradet.no/nyheter/bli-sertifisert-fundraiser-og-fa-studiepoeng/

 

Toppbilde: Siri Nodland, Generalsekretær Fundraising Norge

 

14. september 2021