Advokatpartner

For første gang inngår Den Norsk Opera & Ballett (DNO&B) sponsoravtale med et advokatfirma.

Advokatfirmaet som blir operaens partner, er Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Samtidig blir Føyen og Torkildsen juridisk leverandør til DNO&B.

- Føyen Torkildsen er nå blitt en samarbeidspartner i en bransjekategori som Den Norske Opera & Ballett ikke har hatt sponsorsamarbeid med tidligere. De blir både en samarbeidspartner og juridisk leverandør, sier Sigrid Tofte Røiri, som er ansvarlig for sponsorene i Den Norske Opera & Ballett.

Avtalen gjelder for to år med en opsjon på ytterligere to å til.

- Vi har på en måte en felles plattform – presisjon og kompetanse. Fagmiljøet hos advokater kan oppleves som omstendelig og detaljorientert. Slik er det også hos oss – vi leverer høy kompetanse og presisjon. Opera og ballett er svært spesialiserte kunstformer, forteller Tofte Røiri.

Ett av målene med avtalen er å øke bruken og entusiasmen omkring Den Norske Opera & Ballett. Det er Føyen Torkildsen mer enn gjerne med på å formidle.

- At valget falt på oss, er vi svært stolte av og nå gleder vi oss til samarbeidet. Vi arrangerer stadig seminarer med stor deltakelse. Vi håper å kunne legge flere arrangementer til operaen, gjerne sammen med "smakebiter" av kunsten, omvisninger eller besøk på forestillinger. Vi mener vi kan bidra til å gi Den Norske Opera & Ballett mer av den type publisitet den fortjener, sier senioradvokat Marianne Klausen.

Andreas Norvik/DNO&B, Sigrid Tofte Røiri/DNO&B, Marianne Klausen/ Føyen Torkildsen, 
Trude Rostad/DNO&B og Preben Haugmoen Mo/Føyen Torkildsen

CFO i operaen, Andreas Norvik, påpeker at denne avtalen er spesiell, i den forstand at den også dreier seg om bruk av juridiske tjenester. Han forklarer det med at DNO&B ikke har egne ansatte jurister og derfor har behov for spisskompetansen som Føyen Torkildsen tilbyr.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

19. juni  2017