​6.Sans skal utvikle Sponsor- og Eventuka 2020

Sponsor- og Eventforeningen har nå signert avtale med 6.Sans om utvikling og gjennomføring av Sponsor- og Eventuka 2020.

Avtalesignering

Sammen skaper vi verdifulle opplevelser som er samlende, inspirerende og nytenkende

Sponsor- og Eventuka inkluderer Sponsor- og eventprisutdelingen med fagdag. I tillegg legges det opp til en rekke arrangementer i regi av medlemmer, sponsorer og foreningen selv.

- Vi er glad for å lande en avtale med et byrå som ønsker å vise seg frem fra sin beste side og som ønsker å bidra til at dette arrangementet underbygger vår visjon «Sammen skaper vi verdifulle opplevelser», sier styreleder Gunnar G. Nybø.

- Dette er et viktig arrangement for foreningen både som læringsarena og økonomisk. Vi ønsker å lage en god utviklingsarena for våre medlemmer. Avtalen er treårig og er laget slik at den kan utvikles fra år til år. I utviklingen av selve arrangementet ønsker vi også innspill fra medlemmene. Her oppfordrer vi til å ta kontakt med vår nye daglige leder, Janette Haukland, som blir sentral i denne sammenheng, avslutter Nybø.

Det var flere byråer enn noen gang som var interessert i å være foreningens samarbeidspartner.

- For oss i 6.Sans er dette veldig gledelig og en fin anledning til å kunne være med på løfte et viktig samlingspunkt for bransjen. Vi ser frem til å skape en verdig og minnerik opplevelse sammen med foreningen med verdiene; samlende, inspirerende og nytenkende, sier Partner i 6.Sans Per Morten Bergh.

 

 

10. desember 2019