Ønsker Nye Telenor Arena ferdig i 2024

Eieren av Telenor Arena har, i samarbeid med Norges Håndballforbund, jobbet i to år med planer om både inn- og utvendig redesign. Målet er at anlegget skal stå nytt og nøkkelklart i 2024.

Arenaen i praksis har vært nedstengt siden mars på grunn av koronapandemien. Nå presenteres imidlertid nye detaljer, idet planene går fra mulighetsstudie til prosjekt.

Ønsket er byggestart i januar 2023. Ved innvielsen, som er planlagt i løpet av 2024, skal anlegget blant annet by på hovedarena med plass til 20 000 tilskuere på konsert, og 15 000 på eliteidrett.

Dette vil bli en ny nasjonalarena for håndball og andre innendørsidretter, og også kunne huse konserter, eventer, idrettsbegivenheter og messer av internasjonalt format

I tillegg vil det finnes en sportsarena med tilskuerkapasitet på 2000, to flerbrukshaller tilpasset behovene til nærområdets skoler og breddeidrettslag og andre aktivitetsarealer tilgjengelig for idrett og kultur.

Tegning av Plan 2 i Nye Telenor Arena.

- Vi har studert noen av de største og mest veldrevne innendørsarenaene i USA og Europa. Planene vi nå legger frem står ikke noe tilbake for topp moderne anlegg som finnes i andre land, sier administrerende direktør Rasmus Sandnes i Euforum Holding AS, som eier og driver Telenor Arena.

- Vi har jobbet intensivt med utvikling av arenaen, med et helt nytt konsept som skal ende i en nasjonalarena for håndball, samt bli et senter for både store kulturarrangementer og for bredde- og lokalidretten. Kort sagt: I den nye arenaen skal vi skal gjøre mer av det samme som vi har gjort til nå, i tillegg til alt det nye, fortsetter Sandnes.

I januar 2025 skal finalehelgen under VM i håndball for menn spilles i Norge.

- Ambisjonen vår er at det skal skje i et flunkende nytt og storslått Telenor Arena. Derfor må arenaen stå ferdig sommer/høst 2024, slik at vi får testet anlegget skikkelig, sier president i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

En rekke øvrige særforbund er involvert i prosjektet. Torsdag 10. desember ble konseptet presentert for planutvalget i Bærum kommune.

- Det ligger i planene at alle de involverte særforbundene skal kunne huse store arrangement av både nasjonalt og internasjonalt format her. For eksempel skal det kunne spilles en mesterskapsfinale i ishockey i den store arenaen. Norges Håndballforbund gjør altså her en jobb sammen med - og på vegne av 17-18 andre innendørsidretter, sier Lio.

Tegning av plan 3 i Nye Telenor Arena.

Fornebubanen er allerede under realisering. Med sine nye fasiliteter vil Nye Telenor Arena bli et naturlig samlingspunkt på Fornebu, med brukere fra hele nærområdet. Den foreslåtte tidslinjen innebærer at arenaen stenges fra januar 2023 for å bli bygget om.

- Både breddeidretten og kulturlivet får stor boltreplass her. Her skal det bli liv og energi fra morgen til kveld. Nye Telenor Arena skal bli en arena som beboerne i nærområdet kan være stolte av. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter: Kommunen får et anlegg til hverdagsbruk og av internasjonalt format, og håndballen får endelig sitt nasjonalanlegg. Vi ser for oss at antall årlige besøkende gjennom dette vil økes fra 400 000 til nærmere en million, sier Sandnes.

- Og det skal bli en konsertarena som de største artistene finner like interessant som de mest populære scenene i Europa.

Arenaeieren og Norges Håndballforbund vil i de nærmeste månedene arbeide videre med eierstruktur og finansiering.

- Vi har ikke god tid nå, med tanke på å rekke håndball-VM for menn i januar 2025. Vi har tatt store steg i planleggingen de siste månedene. Signalene vi får har gitt oss god tro på at dette er et prosjekt som vil løse behovet for en rekke parter. Det er avgjørende for fremdriften at vi holder trykket oppe både i den kommende reguleringssaken og i videre planlegging av prosjektet, sier Kåre Geir Lio og Rasmus Sandnes.

 

 

Toppbilde viser tegning av plan 1 i Nye Telenor Arena.

13. des 2020