Økning i Sverige og Danmark

De svenske reklameinvesteringene økte med 5,5% i fjor. Sponsing og event marketing økte med henholdsvis 1,6% og 8,4%.

 I 2017 ble de totale reklameinvesteringene i Sverige målt til snaut 78,2 milliarder SEK, hvilket er en økning på 5,5% fra 2016.

Reklamemarkedets omsetning gikk ned i perioden 2012-2013 da det strukturelle skiftet fra trykte til digitale medier var mest markant. De siste fire årene har derimot vist en stadig økning, først og fremst drevet av en betydelig økning i mediekjøp.

De svenske medieinvesteringene økte med over 8% i 2017. Investeringene i markedsaktiviteter (inkludert sponsing og event marketing) og produksjon øker også, men i svakere grad, med 1,8%. De samlede reklameinvesteringene økte med 5,5% hvilket ifølge IRM er den høyeste prosentvise økning i Sverige siden 2011.

Event marketing økte med 8,4% til 4,329 milliarder SEK. Sponsing økte med 1,6% til 7,248 milliarder SEK. Du kan se de svenske reklameinvesteringene 2017 HER

Sponsing har en markedsandel på 9,3% markedsandel i nabolandet og event marketing en andel på 5,5%. Du kan se den svenske reklamekaken 2017 HER

I Danmark måles kun annonseomsetning/mediekjøp – det vil si de måler ikke sponsing og event marketing. I 2017 økte annonseomsetningen med 2,1% til 13,6 milliarder DKK. Til sammenlikning var veksten i Norge på 2,9% og 8,1% i Sverige.

Fremgangen i Danmark skyldes primært radio, utendørs og internett, der digital annonseomsetning står for over halvparten av den totale omsetningen.

Det norske reklamemarkedet ser du HER

(Kilde: IRM)

 

 

Tekst: Hege Mauroy

24. mai 2018