Øker også i Sverige

De totale svenske reklameinvesteringene økte med 5,8% i fjor. Sponsing og event marketing økte relativt sett mindre, med henholdsvis 3,7% og 4,9%.

Hvordan gikk det i Norge i 2018...

Les mer

I 2018 ble de totale reklameinvesteringene i Sverige målt til drøyt 81,9 milliarder SEK, hvilket er en økning på 5,8% fra 2017.

Det er IRM som står bak tallene, som fordeler seg over tre kategorier: medieinvesteringer, markedsaktiviteter og produksjonskostnader.

De svenske medieinvesteringene økte med over 6,1% i 2018. Investeringene i markedsaktiviteter (inkludert sponsing og event marketing) og produksjon øker også: markedsaktiviteter med 6,5% og produksjonskostnader med 3,7%.

  • Event marketing økte med 4,9% til 4,519 milliarder SEK. Sponsing økte med 3,7% til 7,476 milliarder SEK. Du kan se de svenske reklameinvesteringene 2018 HER

  • Sponsing har en markedsandel på 9,1% markedsandel i nabolandet og event marketing en andel på 5,5%. Du kan se den svenske reklamekaken 2018 HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

13. juni 2019