Årsmøtesak 2019

- Det er våre medlemmers rett å kunne fremme saker til Årsmøtet, sier Gunnar Glavin Nybø styreleder i Sponsor- og Eventforeningen.

Sak til Årsmøtet

- Har du en sak du vil ha behandlet på Årsmøtet, så frem den til oss snarest mulig, oppfordrer Nybø.

I henhold til vedtektene skal saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet, sendes inn som skriftlig forslag til styret.

Eventuelle saker meldes til daglig leder, som videreformidler til styret, helst innen fredag 22. februar: hm@sponsevent.no

Fra vedtektene:

§ 6 Årsmøtet

Sponsor- og Eventforeningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles med 20 dagers varsel.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

a) Godkjenning av innkallelse
b) Valg av møteleder
c) Valg av tellekorps
d) Valg av referent
e) Årsberetning
f) Revidert regnskap
g) Godkjenning av budsjett
h) Innkomne forslag
i) Fastsettelse av medlemskontingent for kommende kalenderår
j) Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor
k) Valg av valgkomite

Årsmøtet finner sted onsdag 27. mars kl. 10.00 - 11.00. 

 

Tekst: Hege Mauroy

13. februar 2019