Årsmøtesak 2018

- Vi er til for medlemmene. Og alle medlemmer har rett til å kunne fremme saker til foreningens årsmøte, sier Gunnar Glavin Nybø styreleder i Sponsor- og Eventforeningen.

I henhold til vedtektene skal saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet, sendes inn som skriftlig forslag til styret.

Eventuelle saker meldes til daglig leder, som videreformidler til styret, helst innen torsdag 15.februar: hm@sponsevent.no

- Har du en sak du vil ha behandlet på årsmøtet, så frem den til oss snarest mulig, forteller Nybø.

Fra vedtektene:

§6 Årsmøtet
Sponsor- og Eventforeningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles med 20 dagers varsel.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
a) Godkjenning av innkallelse
b) Valg av møteleder
c) Valg av tellekorps
d) Valg av referent
e) Årsberetning
f) Revidert regnskap
g) Godkjenning av budsjett
h) Innkomne forslag
i) Fastsettelse av medlemskontingent for kommende kalenderår
j) Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor
k) Valg av valgkomite

- Årsmøtet finner sted, umiddelbart etter Frokostmøtet torsdag 22. mars. Dette innebærer at Årsmøtet starter kl. 10.00 og normalt varer det en snau time, avrunder Nybø.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

7. februar 2018