Årets sponsjury ledet av Pelle Stensson

Årets jury er i gang med å velge nominerte i sponsorkategoriene.

 

For første gang har vi delt juryen i to kategorier, sponsor og event. Dette er fordi vi har valgt å ta inn 8 ekstra priser i år og er oppe i totalt 18 priser.

Det er et bredere utvalg av kategorier for bransjene og har resultert i rekordmange søknader til prisene for 2020!

Årets jury består av: 

Juryleder: Pelle Stensson – Dentsu Aegis Network Norge - COO

Audun Bryn – Telia - Campaign & Sponsorship Manager

Kristine Skeie – BDO – Marketing Manager

John Thore Thorstensen – Vålerenga Hockey – Daglig leder

Kristin Vestgren Sæterøy – Holmenkollen Skifestival – Daglig leder

Elisabeth Rytterager – SOS Barnebyer - Rådgiver næringsliv og samfunnsansvar

Lars Brockstedt Svendsen – Sponsor Insight/Sponsor og Eventforeningen

 

Vi hørte med juryleder for sponsorjuryen, Pelle Stensson, hva han tenkte om årets bidrag etter å ha juryert i sponsorkategorien.

 Hvordan opplevde du årets jury og diskusjonene rundt bidragene?

  • Jeg opplevde juryen som veldig kompetent og allsidig noe som sørget for gode, relevante og målrettede diskusjoner om de ulike bidragene. Vi var imidlertid etterhvert ganske enstemmig i de fleste kategoriene fordi kategorikriterier og tilhørende målepunkter er tydelig definert.

 

Hvordan er kvaliteten på bidragene?

  • Kvaliteten på bidragene er dessverre litt ujevn, men i år var det mange veldig gode bidrag som leverte på flere parametere. I slike konkurranser er det ofte lett å bli begeistret av en god ide’, men det holder ikke for å bli nominert. Et finalenominert bidrag må inneholde en god innsikt, et tydelig strategisk rasjonale, en relevant ide’ og ikke minst veldokumenterte resultat.

 

Hva betyr disse prisene for bransjen?

  • De fleste bransjer er avhengig av PR og godt omdømme for å tiltrekke seg kunder og ansatte. Slike priser er et godt element for å få vite hva man står faglig og hva som kan forbedres. Det å skrive et case og ikke minst å lære seg å dokumentere effekt av ulike «gode ideer» gjør at byråer, kunder, ansatte i hele bransjen utvikler seg. Det kommer alle til gode.  

 

Har du en generell kommentar eller betraktning?

  • Ja først og fremst at det var givende for meg personlig å få være med, men også at vi alle har noe å lære. På generelt grunnlag hadde jeg villet se enda mer god innsikt, flere konkrete tiltak som bygger opp kring den gode ideen og en tydeligere dokumentasjon av faktisk skapt selskapsverdi. Det er litt mye måling av «youtube-views», foran faktisk utvikling i «business-verdier».

 

Mandag blir alle de nominerte i sponsorkategorien publisert på våre nettsider.

 

Tekst: Haukland

31.01.20