Årets Eventjury ledet av Rune Bjerke

Vi hørte med Juryleder for eventkategorien, Rune Bjerke, om hva han tenker om årets bidrag.

 

Hvordan opplevde du årets jury og diskusjonene rundt bidragene?

  • Det var igjen spennende, lærerikt og gøy å juryere med så mange kompetente jurymedlemmer som representerer mangfoldet i bransjen. Alle var positive og nyanserte i sine argumenter for og imot. Et tiltak som sikrer rettferdighet og en god kvalitet på juryeringen er den individuelle poengsettingen i hver kategori hver enkelt jurymedlem må sende inn til Sponsor- og Eventforeningen i forkant av selve jurymøte. Dermed unngår vi sterke følelsesbaserte argumenter og mulige påvirkninger under selve møte. Juryen ble enig om at for fremtiden kan kanskje konkrete kriterier i hver kategori nedfelles og tydeliggjøres i kommunikasjonen til søkerne og i søknadskjemaene slik at søknadene blir enda bedre.  Så kan det kanskje bli en premiss i fremtiden at alle priskategorier skal kreve en beskrivelse av søkers bidrag til å nå ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål. Slik sett kan vi bidra til å stake ut en bærekraftig retning i bransjen.

 

Hvordan er kvaliteten på bidragene?

  • Det er veldig, veldig gledelig å observere at kvaliteten på søknadene over de siste fire til fårene har blitt tydelig forbedret. Det skal jo bety at kunnskapsnivået og bevisstheten rundt å være tydelig på mål og effekter er hevet i bransjen. ROI-tankegodset vil nok i større og større grad prege budsjettdiskusjoner, planlegging og gjennomføringer av både eventer og aktiveringer av sponsorater internt og eksternt.

 

Hva betyr disse prisene for bransjen?

  • Når antallet på søknader og bidrag og kvaliteten på disse har økt samtidig som selve prisutdelingen samler mange glade, entusiastiske aktører i sponsor- og eventbransjen må jo det bety at prisene er viktige for dem. Så tror jeg også at prisutdelingen og den sosiale settingen bidrar til relasjonsbygging, gøy og læring som er motiverende for de fleste vil jeg tro. Dermed tenker jeg at prisene og Sponsors- og Eventforeningen representerer en driver for utviklingen i bransjen.

 

Har du en generell kommentar eller betraktning?

  • Påvirkningsverktøyene og kanalene sponsing og event tror jeg kan være  de meste påvirkningskraftige i forhold til de andre alternativene hvis anvendt riktig mot konkrete, spesifikke målgrupper. Derfor tror jeg det var riktig av Sponsor- og Eventforeningen å utvide antall priser. De to verktøyene har mange mulighetsområder. Et område som er underutviklet både teoretisk og i praksis er verdiskapningsmuligheter med interne eventer og intern aktivering av sponsorater. Derfor er de to temaene på min forskningsagenda. Mental og fysisk helse seiler opp som viktige områder både for politikere og samfunnet generelt. Derfor tror jeg det er smart for bransjen og gå dypere inn i mulighetsområdene. Sponsor- og Eventforeningen kan jo være en veiviser å vise hvordan enkelt bedrifter praktiserer og kan fremstå som rollemodeller i bransjen. Det er viktig at de synliggjøres.

 

 

Eventjury 2020 består av:

Juryleder: Rune Bjerke – Høyskolen Kristiania – Førsteamanuensis Eventledelse og Sponsing

Trude Linge - Kite Kommunikasjon - Byråleder

Gjermund Hellan – JCP – Managing Director Event

Trine Weidal– Gyro – CEO

Simen Gjerstad – VG - Sponsorsjef

Hilde von Krogh – Arctic – Event Manager/Partner

Hege Irene Asplund – OBOS - Sponsorrådgiver

Lars Brockstedt Svendsen – Sponsor Insight/Sponsor og Eventforeningen

 

 

Tekst: Haukland

06. februar 2020