Årets Bransjepris - stemmes frem av medlemmene!

- Nå er det opp til våre medlemmer å stemme frem vinneren av Årets Bransjepris. Juryen har nominert fem kandidater. Din stemme avgjør, sier daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen Janette Haukland

- Årets Bransjepris er det derimot du, som medlem av foreningen, som bestemmer vinneren, sier Haukland.

Om Årets Bransjepris: Prisen er skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Det er ikke søknadsrett i denne kategorien. Vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre kategoriene eller basert på juryens egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen.

- Under her ser du juryens begrunnelser for hvorfor disse fem er nominert. Les, gjør deg opp en mening og stem frem din kandidat innen tirsdag 25. februar  kl. 12.00! oppfordrer Haukland.

Ta meg til avstemning HER

ÅRETS BRANSJEPRIS, de nominerte, i alfabetisk rekkefølge:

Årets Bransjepris:

DNB – Bank fra A-Å
DNB har som mål om å være en bank for alle, uansett livsfase eller finansielle mål. Dette samsvarer med en rekke sponsorkampanjer DNB har utført de siste årene, blant annet gjennom kampanjene fra Aksel til Åre, #huninvesterer, DN i havet og flere. Med et fokus på kunden viser DNB til relevant bruk av sponsorobjekter og kommunikasjonskonsepter som samsvarer god med målgruppen, og som knyttes godt opp til deres overordnede strategi som ledende bank i Norge. Juryen er også imponert over måten DNB mestrer å være en bank på for alle interessentgrupper, og således kommunisere tydelig og konsist med hver målgruppe.   

Equinor Morgendagens Helter -
Equinor Morgendagens Helter støtter talenter innen utdanning, idrett og kultur og målet er å engasjere barn og unge til å bli fremtidens forskere, idrettsutøvere og musikere. Gjennom mange år viser Equinor at de med en strategisk tilnærming knytter talentprogrammet til selskapet. Med Morgendagens Helter er alt skalerbart; den kan brukes, fornyes og leve lenge. På tvers av flere sektorer, fra idrettshaller til kulturscener, viser Equinor engasjement for mange ulike bransjer som favner bredt i både lokale miljøer og på nasjonale arenaer. Juryen roser Equinor for å opprettholde og videreutvikle et godt forankret og strategisk konsept som er levedyktig.   

Gjensidige -
God internkultur, trivsel og arbeidsglede er grunnpilarer for Gjensidige ASA. Dette gjenspeiles godt i deres kommunikasjon eksternt, og deres aktive innsats internt. Med andre ord blir Gjensidige et sted som tiltrekker seg flinke folk som blir troverdige ambassadører for merkevaren. Juryen synes Gjensidige med en gjennomtenkt strategi, med en rekke interne eventer, har skapt en arbeidsplass hvor de ansatte trives og vil bli værende. I tillegg er forsikringsselskapet svært gode på å inkludere og aktivere sine sponsorater gjennom aktivitetene noe som gjenspeiler Gjensidiges profesjonalitet som sponsor.

Rosa sløyfe - Kreftforeningen/Brystkreftforeningen  
Rosa sløyfe-konseptet i sin helhet har som mål om å samle inn penger, spre informasjon og skape oppmerksomhet rundt brystkreft. Juryen roser Kreftforeningen for en solid leveranse av kampanjen i en årrekke, samt at de kan vise til tydelige resultater på vekst og økning i engasjement rundt brystkreft-tematikken. Rosa sløyfe har vært og er svært viktig for brystkreftforskning i Norge, og således hatt vesentlig store ringvirkninger. Underveis har Kreftforeningen med Rosa Sløyfe også satt tydelige krav til hvem de ønsker sponsorsamarbeid med. Med dette har de skapt et bærekraftig og langsiktig konsept som lykkes i å engasjere sine samarbeidspartnere, skape internt samhold samtidig som de gir tilbake til samfunnet.

Øyafestivalen -
Øyafestivalen går til topps på listen over «A Greener Festival Award», og blir således en inspirerende festivalaktør som målgruppen ønsker å være en del av, og som eksterne aktører ønsker å jobbe med. Ved å integrere en solid bærekraftsprofil med tydelig målsetting og strategi, blir Øyafestivalen et forbilde for bransjen, som juryen ønsker å rose. I tillegg benytter arrangørene seg av teknologi på en ny og spennende måte, som er til etterfølgelse for eksisterende festivalaktører.