Åpen høring i Stortingets næringskomité torsdag 15. oktober 2020

Foreningen kom med høringsinnspill

Næringskomiteen besluttet å holde åpen høring i følgende sak: Videokonferansehøring: Statsbudsjettet 2021 (Prop. 1 S (2020-2021))

Programmet og mulighet til å se på høringen  ligger her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10004461

Her er vårt innspill:

Kjære komitémedlemmer!

 

Koronakrisen har ført til et enormt omsetningstap for arrangement, messe- og eventbransjen. Flere tusen ansatte knyttet til næringen er permitterte.

 

Vår bransje består av nesten 800 selskaper og sysselsetter mer en 30 000 mennesker. Vi bidrar til store ringvirkninger, verdiskaping og opplevelser over hele landet.

 

Regjeringen foreslår 680 millioner kroner til ekstraordinære tiltak rettet mot reiselivsnæringen. Vi har forstått at arrangement- og eventbransjen vil omfattes av disse tiltakene.

 

Budskapet til Sponsor- og eventforeningen er klart og tydelig: Støtten MÅ stå i forhold til den faktiske inntektssvikten i bransjen. Tiltakene MÅ være langsiktige og treffsikre nok til å hjelpe oss gjennom krisen.

 

For det første:

For vår bransje har ikke 30, 40 eller 50 prosent av inntektene falt bort. Vi snakker om   nærmere 90-95 prosent av all omsetning.

 

Da er ikke 680 millioner tilstrekkelig. Vår bransje omsetter alene for over 5 milliarder kroner i et normalår. Vi vil derfor advare mot begrensninger som kan føre til at mange bedrifter og arbeidsplasser går tapt.

 

For det andre:

Skal kompensasjonsordningen fungere må justeringsfaktoren fjernes, flere faste kostnader må dekkes, og det må være kompensasjon for utgifter med å eie, slik det er kompensasjon for leie og lønn må dekkes som fast kostnad eller lønnsstøtteordningen økes betraktelig

 

Først da kan vi sette ansatte i arbeid, jobbe med omstilling og få i gang aktivitet som sikrer at bransjen kommer raskt i gang etter krisen.

 

For det tredje:

Alle bedrifter som har 50 prosent av sin omsetning innenfor messe, konferanse, arrangement eller event, må ha mulighet til å søke om kompensasjon uavhengig av næringskde.

 

For det fjerde:

Når ordrebøkene er tomme og ikke fylles opp før vi har en vaksine på plass eller antallsbegrensningen er borte, må støtteordningene være langsiktige slik at bransjen kan motta støtte i minimum tre måneder etter at samfunnet er å betrakte som gjenåpnet.

 

Det er avgjørende for at vi kan komme raskt tilbake etter pandemien. I vår bransje kommer gjerne bestillinger 18 måneder før selve arrangementet, samtidig som store kostnader påløper lenge før inntektene kommer.

 

Til slutt:

Regjeringen har foreslått en ordning med støtte til store publikumsåpne arrangementer. Denne mener vi må endres om den skal hjelpe oss. En stor andel av våre inntekter kommer nemlig fra store og lukkede arrangementer for norsk næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

 

(...)

 

Vi er en høyst lønnsom og en levedyktig bransje. Vi er ikke subsidiestyrt og driver uten noen form for offentlig støtte.

 

Vi er ikke i denne situasjonen fordi vi driver dårlig butikk eller markedet mangler. Det er utelukkende fordi verden er rammet av en pandemi og regjeringen har iverksatt tiltak som rammet oss hardt, og hardere enn de fleste andre.

 

Vi ber sjeldent om noe. Men nå ber vi om å få bedre og mer langsiktig kompensasjon fordi vi i realiteten er stengt som følge av krav fra det offentlige.