Medlemmenes egne arrangementer

Dette er arrangementer i regi av våre medlemmer som du som medlem i foreningen er hjertelig velkommen til! Mer kunnskap, inspirasjon, tettere relasjoner og flere erfaringer å dele oss i mellom.