Medlemmenes egne arrangementer

Dette er arrangementer i regi av våre medlemmer som du som co-medlem i foreningen er hjertelig velkommen til! Mer kunnskap, inspirasjon, tettere relasjoner og flere erfaringer å dele medlemmer seg i mellom.