Fagstipend

Formålet med stipendet er å øke kunnskapsnivået i foreningen – samt inspirere til å erverve ny og relevant kompetanse.

Stipendet er på kr 10.000.

RETNINGSLINJER FOR FAGSTIPENDET:

• Fagstipend kan søkes av personer som arbeider i medlemsbedrifter/organisasjoner. Stipendet er personlig.

• Kriteriet for å få stipend, er at det søkes om noe som anses som faglig relevant i forhold til foreningens formål:
"Sponsor- og Eventforeningen skal være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og eventmarketing som fagområde."

• Stipendet skal dekke type konferanseavgift, reise, opphold med mer

• Søknadsfristen er 15. november hvert år

• Søknaden skal være på minimum 1 A4-side og maksimum 3 sider (eget skjema er ikke nødvendig)

• Søknaden skal beskrive hvorfor man søker – og hva man ønsker å oppnå med stipendet

• De som får stipendet, forplikter seg til å skrive en rapport på minimum 2 sider og sette opp en faktisk kostnadsoversikt over hva stipendet er brukt til – som skal leveres senest 30 dager etter at prosjekt/reise/seminar er fullført.

• Søknaden skal sendes til daglig leder i foreningen, på mail til hm@sponsevent.no

• Styret i foreningen skal avgjøre hvem som får stipendet. Dette skal avgjøres senest 31.12 hvert år

En forutsetning for at stipender skal utdeles, er at økonomien i foreningen anses som tilfredsstillende. Styret vurderer dette fra år til år – og dette skal vurderes før utgangen av august hvert år.

 

Styret, 4. mai 2012