Gjennom alle foreningens tiltak og aktiviteter søker vi å inspirere til og bidra med faglig påfyll og nettverksbygging slik at medlemmene står bedre rustet i sitt arbeide med sponsing og/eller event.

Faglig nytte

Avtaler med mer

Her finner du forslag til ulike former for avtaler, huske- og sjekklister, sponsorshipguide og konse…

Foredrag

Her finner du mange av foredragene som har vært holdt på våre arrangementer.

Fagstoff

Her finner du relevant fagstoff til nedlasting - det være seg spendingtall, rapporter og tips.

Bøker

Her har vi listet opp en del faglitteratur som kan være interessant for deg.

Lov & rett

Her finner du lover og regler knyttet til markedsføring og sponsing.

Nyttige linker

Her finner du linker til andre organsisasjoner og websider som kan være nyttige for deg.