Årsmøte 2019

Det er Årsmøte i Sponsor- og Eventforeningen kl 10.00 - 11.00 på Det Norske Teatret - umiddelbart etter Frokostmøte samme sted.

Årsmøtet er for medlemmer av foreningen, det varer cirka en time og det er gratis.

Påmelding lenger ned på siden.

 

Følgende saker skal behandles:

Sak 01/19: Godkjenning av innkalling

Sak 02/19: Valg av møteleder, tellekorps, referent og to til å undertegne protokollen

Sak 03/19: Godkjenning av forretningsorden

Sak 04/19: Godkjenning av Årsberetning 2018

Sak 05/19: Godkjenning av Årsregnskap 2018

Sak 06/19: Fastsettelse av medlemskontingent 2020

Sak 07/19: Godkjenning av budsjett 2019

Sak 08/19: Vedtektsendringer

Sak 09/19: Behandling av innkomne forslag

Sak 10/19: Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor

Sak 11/19: Valg av valgkomité

 

PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMؔØTET
Dato: Onsdag 27. mars 2019
Tid: Kl. 10.00 – 11.00
Sted:
Det Norske Teatret, Kristian IVs gate 8, Oslo
Påmelding: Innen utgangen av fredag 22/3, på skjemaet under
Pris:
Årsmøtet er gratis 

 

Opplysningene som oppgis i påmeldingsskjemaet vil bli brukt til utsendelse av praktisk informasjon om Årsmøtet og deltakerlister.

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE