Årsmøte 2018

Det er Årsmøte i Sponsor- og Eventforeningen kl 10.00 - 11.00 på Det Norske Teatret - umiddelbart etter Frokostmøte samme sted.

Årsmøtet er for medlemmer av foreningen, det varer cirka en time og det er gratis.
Påmelding lenger ned på siden.

Følgende saker skal behandles:

Sak 01/18: Godkjenning av innkalling
Sak 02/18: Valg av møteleder, tellekorps, referent og to til å undertegne protokollen
Sak 03/18: Godkjenning av forretningsorden 
Sak 04/18: Godkjenning av Årsberetning 2017 
Sak 05/18: Godkjenning av Årsregnskap 2017 
Sak 06/18: Fastsettelse av medlemskontingent 2019 
Sak 07/18: Godkjenning av budsjett 2018
Sak 08/18: Vedtektsendringer
Sak 09/18: Behandling av innkomne forslag
Sak 10/18: Valg av styrets nestleder og styremedlemmer
Sak 11/18: Valg av valgkomité


Dato: Torsdag 22. mars 2018
Tid: Kl. 10.00 – 11.00
Sted: Det Norske Teatret, Kristian IVs gate 8, Oslo

(Jeg kan ikke komme, men gir fullmakt til et co-medlem i forbindelse med sak 08/18: Vedtektsendringer. Ta meg til fullmaktskjema)

PÅMELDING til Årsmøtet:

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE